ردیف دسته بندی عنوان تاریخ ثبت نوع زیر نوع دانلود
1 قوانین و مقررات سند چشم انداز 1404 ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ امور اجتماعی سایر دانلود
2 قوانین و مقررات نقشه جامع علمي كشور ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ سایر سایر دانلود
3 قوانین و مقررات مصوبات كلي و عمومي شوراي عالي آموزش و پرورش ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ سایر سایر دانلود
نظرسنجی
  • وب سایت اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی به چه میزان جذابیت بصری دارد؟
      
  • جستجوی مطالب مورد نظر شما در وب سایت آموزش و پرورش استان مرکزی به چه میزان ساده است؟