21 محرم 1441

محمد دستورانی
سمت : مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان
سید عبدالحسین کیا
سمت : سرپرست اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
فرشید جعفری
سمت : مشاور مدیر کل
غفار محمدی
سمت : معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت
مهدی حزب الهی
سمت : معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی
حسین رشیدی
سمت : معاون آموزش متوسطه
مریم حدادی
سمت : معاون آموزش ابتدایی
علی اکبر عرب خراسانی
سمت : سرپرست معاونت پرورشی و فرهنگی
علیرضا حاجی قاسمی
سمت : معاون تربیت بدنی و سلامت
اسماعیل ادهم
سمت : معاون سواد آموزی
مرتضی اعیانی ثانی
سمت : رئیس اداره حراست
محمد مهدی ملائیان
سمت : رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی
علی سبوحی
سمت : رئیس اداره مشارکت های مردمی