22 محرم 1441

شهریار فولادوند فولادوند
سمت : مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی
بهرام حسین آبادی
سمت : معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت
مجتبی حیدری
سمت : معاون آموزش متوسطه
علی محمد غلامی
سمت : معاون آموزش ابتدایی
احمد حسینی
سمت : معاون پژوهش و برنامه ریزی
مهدی دمنه
سمت : معاون تربیت بدنی و سلامت و سرپرست معاونت پرورشی و فرهنگی
حسین میرزایی
سمت : معاون سواد آموزی
عبدالمجید یوسفی نکو
سمت : رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی
شیرین برفره
سمت : کارشناس مسئول امور بانوان
رحمانعلی قره باغی
سمت : رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
رحیم ملکی
سمت : رئیس اداره حراست