•محمد صیدلو
سمت : مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران
• یداله شهبازبیگی روزبهانی
سمت : معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران
• حسین سنجری
سمت : معاون پژوهشی، برنامه ریزی و نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان
• محمد احسانی
سمت : معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران
• میررضا شفیع پور
سمت : معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران
• سیدمجتبی هاشمی
سمت : معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران
• سعید شهریاری
سمت : معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران
• مجتبی ولی پوری
سمت : رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران
• محمد رزاقی
سمت : مدیر حراست اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران
• رضا روستایی
سمت : مدیر هسته گزینش اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران
• نادر حسینی
سمت : رئیس اداره حقوقی،املاک و حمایت قضایی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران