الهه حسن پور
سمت : معاون تربیت بدنی و سلامت
محمد صیدلو
سمت : مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران
یوسف بهارلو
سمت : معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران
حسین سنجری
سمت : معاون پژوهشی، برنامه ریزی و نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان
محمد احسانی
سمت : معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران
میررضا شفیع پور
سمت : معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران
• سیدمجتبی هاشمی
سمت : معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران
رضا اصلانی شاهسوار
سمت : معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران
عباس معبودی
سمت : رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران
رضا روستایی
سمت : سرپرست حراست اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران
رضا روستایی
سمت : مدیر هسته گزینش اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران
رفیق مصطفایی
سمت : رئیس اداره حقوقی،املاک و حمایت قضایی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران