راهیان نور       ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ۰۸:۲۷:۵۵       ۱۶
روز سه شنبه مورخ 20/9/97 کاروان راهیان نور شهرستان رباط کریم در قالب دو گروه از اسلام شهر و تهران با قطار عازم مناطق عملیاتی جنوب کشور شدند .
  ادامه مطلب...
 راهیان نور       ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۰۸:۱۷:۴۵       ۴۲
مدیر آموزش وپرورش شهرستان شهریار از اعزام اولین کاروان دانش‌اموزی راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب کشور خبر داد.
  ادامه مطلب...
 راهیان نور       ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ۰۹:۵۱:۴۴       ۶۴
اولین گروه از دانش آموزان شهرستان قدس در قالب اردوهای راهیان نور با بدرقه مسئولین و اولیاء خود به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.
  ادامه مطلب...
 راهیان نور       ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ ۱۰:۴۱:۵۸       ۷۲
معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران ، از اعزام کاروان های راهیان نور دانش آموزی شهرستان های استان تهران به مناطق عملیاتی جنوب کشور خبر داد.
  ادامه مطلب...
 راهیان نور       ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ ۰۸:۴۰:۵۲       ۱۱
با حضور مدیر آموزش و پرورش کهریزک، جلسه هماهنگی مدیران مدارس اعزامی اردوی راهیان نور دانش آموزی دختران منطقه کهریزک برگزار شد.
  ادامه مطلب...
 راهیان نور       ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ ۰۸:۳۹:۴۸       ۱۱
با حضور کیوانلو مدیر منطقه ،حیدری بخشدار جوادآباد ومعاونت پرورشی اداره دانش آموزان مدارس متوسطه دخترانه در قالب راهیان نور به مناطق جنگی جنوب کشور اعزام شدند
  ادامه مطلب...
 راهیان نور       ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۱۱:۴۶:۵۰       ۲۰
مدیر آموزش و پرورش ورامین از اعزام 350نفر دانش آموز دختر ورامینی به منطقه جنوب کشور خبر داد.
  ادامه مطلب...