تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۲۴ ۱۳:۰۵:۴۸
کد مطلب:  aVAVnDer
مديركل ارزيابي عملكردو پاسخ گويي به شكايات وزارت آموزش و پرورش خبرداد:
تشكيل دبيرخانه ستاد ثبت نام براي نظارت برحسن اجراي روند ثبت نام در مدارس

مديركل ارزيابي عملكرد و پاسخ گويي به شكايات وزارت آموزش و پرورش از تشكيل دبيرخانه ستاد ثبت نام براي نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات و پيش گيري و برخورد با تخلفات احتمالي در وزارت آموزش و پرورش خبر داد.

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، سيدرحيم ميرشاه ولد اظهار كرد: هر ساله براساس بخشنامه ثبت نام ، ستاد و دبيرخانه ثبت نام در وزارت خانه ، ادارات كل استان ها، مناطق و نواحي كشور تشكيل مي شود.

وي افزود: اداره كل ارزيابي عملكرد و پاسخ گويي به شكايات وزارت آموزش و پرورش به عنوان دبيرخانه ستاد ثبت نام براي نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات و پيش گيري و برخورد با تخلفات احتمالي برنامه هاي خود را سامان دهي و اجرا مي كند كه تشكيل دبيرخانه ستاد و بازرسي هاي موردي حسب شكايت واصله دو وظيفه اصلي اين اداره كل درخصوص ثبت نام است.

ميرشاه ولد تصريح كرد: ارائه جزوات آموزشي براي ارتقاي سطح آگاهي هاي مديران و معلمان مدارس، تدوين فهرست برخي مقررات تكليفي ايجابي و سلبي مديران مدارس و هم چنيني پيش بيني برگزاري دوره هاي آموزشي كوتاه مدت از اقدامات آموزش و پرورش در جهت كاهش تخلفات برخي مديران در ثبت نام است.

مديركل ارزيابي عملكرد و پاسخ گويي به شكايات وزارت آموزش و پرورش با اشاره به بخشنامه ستاد ثبت نام، خاطرنشان كرد: دريافت هرگونه وجه به استثناي وجوه مربوط به سنجش سلامت ، بيمه ، استعلام از ثبت احوال و كتب درسي در مدارس دولتي عادي ممنوع است. دريافت كمك هاي مردمي تنها در صورتي كه اولاً داوطلبانه و بدون اجبار بوده و ثانياً در غير از زمان فصل ثبت نام باشد،  امكان پذير است.

وي افزود: چنانچه اولياي دانش آموزان به موردي از دريافت وجه غيرقانوني در مدارس عادي دولتي برخورد نمودند ، مي توانند مراتب را از طريق سامانه پاسخ گويي به شكايات به نشانيshekayat.medu.ir  اعلام تا نسبت به رسيدگي به موضوع و برخورد قانوني با متخلف اقدام قانوني به عمل آيد.

به اشتراک بگذارید :