تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۱۲:۵۴:۳۰
کد مطلب:  BERJhbDC
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش:
لزوم ورود آموزش و پرورش به فضای فناورانه

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: آموزش و پرورش بايد هرچه سریعتر وارد فضای فناورانه شود و به اقتضای آن سياست گذاری، برنامه ريزی و سازماندهی كند.

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از شوراي عالي آموزش و پرورش، مهدی نويد ادهم درسيصد و شصت و دومين جلسه كميسيون اساسنامه ومقررات تحصيلی اظهاركرد: ما همپای تحولات فناورانه حرکت نمی کنیم و از زمان عقب هستیم وهرچه ديرتراقدام كنيم، عقب ماندگي ما بيشترخواهد شد.

وي با اشاره به اين كه درسند تحول بنيادين نيز به مسائل فناورانه اشاره شده است، خاطرنشان كرد: ما به يك آموزش وپرورش با اقتضای دنيای فناورانه نياز داريم.اكنون دانش آموزان ما با بچه های 5 سال قبل تفاوت دارند و بسياری از آنان دراين عرصه فناوری های جدید از معلمان خود جلوترند.

وي افزود: درسفراخيرخود به مشهد، درمراسم پایانی جشنواره جوان خوارزمی شاهد بودم كه دو دختردانش آموز درمعرفي طرح فناورانه خود به حاضران به گونه ای دقيق و مسلط سخن می گفتند كه احساس می كرديد آنان دانشجوبان دوره‌های تحصيلات تكميلی دانشگاه هستند.

نويد با تاكيد براين كه بايد آسيب های استفاده ازفناوری شناسايی و با آن برخورد صحيح صورت گيرد، گفت: از نظر ما، هنوز مصوبه 917 شوراي عالی آموزش و پرورش برای يكپارچگی و اجرای طرح جامع سيستم های ارزشيابی و صدور گواهينامه پايان تحصيلات متوسطه معتبراست و بايد از چندگانگی سيستم دراين زمينه جلوگيری شود.

نويد با اشاره به نگرانی‌های مطرح شده اعضای جلسه درباره خطر دولتی كردن فعاليت‌های ديني دانش آموزان، افزود: نظر و تلاش همه ما اين است كه در سياستگذاري ها و برنامه ريزي‌ها تاكيد بر مردمي بودن برنامه‌های دينی و مذهبی و از ظرفیت و توانمندی های بخش غیر دولتی حداکثر استفاده بعمل آید.

وی با اشاره به مسئوليت آموزش و پرورش در تربيت دانش آموزان، متذكرشد: بايد از هر فرصت و ابزاری درزمينه تربيت دينی بچه ها استفاده كنيم.اكنون نظام ماعمدتا آموزشی است و به اين خاطر است كه سند تحول بنيادين برچرخش و تبديل نظام آموزشی به نهاد فرهنگی- تربيتی تاكيد دارد سند به جای تربيت كردن، تربيت پذيری دانش آموزان راهدف قرارداده است تا بتواند شوق یادگیری و انگیزه تربیت پذیری دانش آموزان را تقویت کند..

دبيركل شورای عالی آموزش وپرورش تصريح كرد: محور و شاخص اصلي سند در ساحت تربیت های ششگانه، تربيت اعتقادی، اخلاقی وعبادی است.

به اشتراک بگذارید :