تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۱۳:۲۴:۱۲
کدمطلب: SKyJ7oLU
بودجه ونبود نهاد سياست گذار، مهم ترين چالش هنرستان هاي كشور

روزنامه حمايت

در پي درج مطلب در روزنامه حمايت به تاريخ16مهر96 با عنوان «بودجه ونبود نهاد سياست گذار، مهم ترين چالش هنرستان‌هاي كشور» پاسخ معاونت آموزش متوسطه به شرح زير است:

هرساله در بودجه وزارت آموزش وپرورش اعتباري براي تجهيز هنرستان ها در نظرگرفته مي شودكه اين مبلغ درسال 94 و95 نسبت به سال 93 رشد40 درصدي داشته است يا درسال 96 نسبت به سال 95 رشد50 درصدي داشته است، اما مهم تخصيص اعتبار به آموزش وپرورش و هنرستان هاست كه درسال 94 فقط 25% و در سال 95 وسال 96 تاكنون هيچ مبلغي تخصيص نيافته است، بنابراين تضاد در بيانات وگفته ها وجود ندارد، هم چنين براساس برنامه ششم توسعه سهم آموزش هاي فني وحرفه اي وكاردانش تا پايان برنامه 50% پيش بيني شده است كه براساس نظام جامع آموزش هاي فني وحرفه اي وكاردانش كه توسط اين معاونت تهيه شده است، نياز به استلزاماتي ازجمله تأمين نيروي انساني، فضاي آموزشي و اعتبار تجهيزاتي دارد،  با اين وجود،  براساس فرمايشات مقام معظم رهبري و توصيه هاي مؤكد رياست محترم جمهور مبني برافزايش مهارت آموزي دانش آموزان ، اين معاونت برنامه هاي لازم را براي كيفيت بخشي به اين آموزش ها و ارتقاي سهم كمي در دستور كارخود قرار داده است.

به اشتراک بگذارید :