تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ ۱۷:۳۴:۲۸
کدمطلب: sFXX1pFb
زنگ كتابخواني در مدارس

روزنامه اطلاعات

در پي درج مطلب در روزنامه اطلاعات به تاريخ 17 مهر96 با عنوان «تعيين زنگ كتابخواني در مدارس» پاسخ دبيرخانه شوراي عالي آموزش و پرورش جهت تنوير افكار عمومي، به استحضار مي رساند:

1-به استناد بند 2-13 برنامه درسي ملي مي‌توان از ظرفيت 50 ساعت زمان آموزش خارج از كلاس متناسب با شرايط و اقتضائات محيطي كه دراختيار استان ها، مناطق و مدارس قرار دارد براي تقويت فرهنگ مطالعه در بين دانش آموزان بهره برد. برنامه ريزي براي اجراي 50 ساعت فعاليت خارج از كلاس در حيطه اختيارات معاونت هاي مربوط مي باشد.

2-بهترين ابزاري كه به وسيله آن دانش با ويژگي هاي پردازش اطلاعات انساني سازگار مي‌شود، مطالعه و كتابخواني است، اما پاسخ كارشناسي به اين راهكار كه براي اشاعه فرهنگ مطالعه لازم است مطالعه را يك موضوع درسي مستقل دانسته و به آن ساعت مستقل و معلم جداگانه اختصاص دهيم، منفي است.

3- نقش برنامه‌هاي درسي مدارس، گسترش مفهوم آموزش و ايجاد انگيزه در دانش آموزان براي مطالعه وتحقيق است. بنابراين نياز به ترغيب دانش آموزان به مطالعه منابع غني يك ضرورت اساسي است. فرهنگ كتابخواني، جزئي از مهارت‌هاي زندگي و ازجمله راه‌هاي تعامل با ديگران است، جهت ارتقاء و ترويج فرهنگ كتابخواني از طريق برنامه درسي رسمي مدارس بايد برنامه‌هاي درسي رسمي مدارس متناسب با نيازهاي جامعه تدوين شود، كتاب‌هاي غيردرسي مرتبط با علايق يادگيرندگان را در كتابخانه‌هاي مدارس به منظور غني سازي برنامه درسي قرارداد، جايگاه مشخصي دربرنامه‌هاي هفتگي دانش آموزان براي مراجعه به كتابخانه آموزشگاه مدرسه و كتابخواني و مطالعه و گفتگوي گروهي قرار دارد.

به اشتراک بگذارید :