تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ ۱۴:۰۴:۵۲
کد مطلب:  531380
وزير آموزش و پرورش در شوراي آموزش و پرورش خوزستان:
سهميه استخدامي ويژه اي به مناطق مرزي اختصاص مي يابد

وزيرآموزش و پرورش گفت: مناطق مرزي در خوزستان در راستاي محروميت زدايي داراي سهميه اختصاصي استخدامي مي شوند.

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، سيد محمد بطحايي صبح امروز در شوراي آموزش و پرورش استان خوزستان گفت: همكاران من در خوزستان علي رغم شرايط سخت آب و هوايي و رفاهي همچنان پرچم تعليم و تربيت را برافراشته نگه داشتند.

وزيرآموزش و پرورش افزود: استان خوزستان جايگاه علماي بزرگي است كه تمدن ساز ايران اسلامي هستند.

وي گفت: آموزش و پرورش پل عبور از بسياري مشكلات و رستگاري در دنيا و آخرت است و اگر بخواهيم ناهنجاري هاي اجتماعي را كاهش دهيم بايد آموزش و پرورش قدرتمندي داشته باشيم.

وزيرآموزش و پرور با بيان اينكه بارها اهميت آموزش و پرورش عنوان و تكرار شده است اما  آموزش و پرورش امروز هنوز درگير مشكلات مزمن است،اظهاركرد: تاخير در پرداخت حق التدريس ها،  نبود امكانات وتجهيزات و... مشكلات هميشگي آموزش و پرورش است كه براي حل و برطرف كردن آنها نيازمند تغيير در محتوي و روش آموزش و پرورش هستيم.

بطحايي تصريح كرد: روش اداره آموزش و پرورش همان روش ٢٠سال پيش است و  پيچيدگي هاي موجود طلب مي كند كه اين رويه را تغيير دهيم و با تمركز كمتري عمل كنيم.

وزيرآموزش و پرورش با تاكيد بر شكستن سيكل معيوب گذشته، تصريح كرد: وزيرآموزش و پرورش نبايد به دليل كمبود امكانات به چالش كشيده شود بلكه بايد در زمينه افزايش كيفيت و پيشرفت آموزشي در برنامه ها مورد سوال واقع شود.

وي با بيان اينكه با اراده نمايندگان بايد اين سيكل شكسته شود،گفت: ما دولتي ها تا كنون اجازه نداديم كه شوراي آموزش و پرورش به صورت جدي وارد عرصه برنامه ريزي و تغيير در اداره آموزش و پرورش براي رستگاري در امر تعليم و تربيت شود.

بطحايي افزود: بايد به شوراهاي آموزش و پرورش اختيارات لازم داده شود تا به موازات شرايط موجود براي آموزش و پرورش برنامه ريزي كنند و لازم است تا اعتبار مورد نياز را نيز در اختيار اين شورا قرار دهيم.

وزيرآموزش و پرورش با بيان اينكه درآينده كليه منابع آموزش و پرورش اختصاصي تلقي شده و بودجه آموزش و پروش نيز استاني مي‌شود، گفت:  از اين پس شوراهاي آموزش و پرورش مي توانند با در نظر گرفتن اولويت‌هاي موجود برنامه ريزي‌هاي لازم را براي ارتقا تعليم و تربيت در استان ها انجام دهند.

بطحايي با بيان اينكه١١منطقه مرزي در خوزستان وجود دارد، اضافه كرد: اين مناطق مرزي با محدوديت هاي زيادي مواجه هستند و بي سوادي در مناطق مرزي يك معضل است كه شاه بيت معضلات ديگر را مي سازد.

وزيرآموزش و پرورش تصريح كرد: كاهش محروميت در خوزستان و ريشه كن كردن بي سوادي در مناطق مرزي كه تحت هجوم تهاجم فرهنگي هستند، از برنامه هاي مهمي است كه پيش رو داريم.

وي با تاكيد بر اينكه بچه هاي٦ ساله بايد حتما وارد مدرسه شوند، گفت: همه ما در وزارت آموزش و پرورش پشتيبان اين موضوع هستيم و با جديت اين مسئله را پيگيري مي كنيم.

بطحايي گفت: اولويت ديگر ما كمك به بحث  اشتغال در خوزستان است و لازم است كه زمينه هاي اشتغال پايه در روستاها و مناطق مرزي فراهم شود و انجام اين كار با انجام يك طرح عملياتي فراتر از سخنراني صورت مي گيرد و بايد براي توسعه اشتغال در مناطق محروم مرزي يك برنامه قابل اجرا تدوين شود.

وزيرآموزش و پرورش تصريح كرد: يك سهميه ويژه استخدامي به مناطق مرزي اختصاص مي يابد و در استخدام آيند اين كار به صورت جدي دنبال مي شود.

وي افزود: براي زائر سراي فرهنگيان نيز  زمين مناسبي در مشهد و در نزديكي حرم تدارك ديده مي شود و در آينده مقدمات ساخت زائرسرا فراهم مي شود.

بطحايي با بيان اينكه مركز رفاهي فرهنگيان در اهواز نيز تا سقف ١ميليارد تومان توسط وزارت تامين مي شود، گفت: بايد برنامه ريزي هاي لازم صورت بگيرد تا اين مركز رفاهي تا٢٢بهمن افتتاح شود. همچنين ٥ باب هنرستان نيز در شهرهايي كه در دستور كار شوراي آموزش و پرورش خوزستان است ساخته مي شود.

به اشتراک بگذارید :