تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۶ ۱۱:۴۴:۱۶
کد مطلب:  532066
معاون وزير آموزش و پرورش:
پيشگيري از بروز تخلفات اداري راهبرد ما در رسيدگي به تخلفات اداري است

پيشگيري از بروز تخلفات اداري راهبرد ما در رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان است

اين مطلب را يوسف نجفي معاون حقوقي و امور مجلس وزير آموزش و پرورش اعلام كرد و گفت : تحليل آماري و محتوايي بروز تخلفات اداري در آموزش و پرورش بيانگر اين موضوع است كه بسياري از تخلفات به سبب نبود آگاهي نسبت به قوانين و مقررات است از همين رو پيشگيري از بروز تخلف در دستور كار قرار گرفته است و بر همين اساس دو برنامه اجرا شده است . اول ،‌آموزش مديران ،‌معلمان و كاركنان و آشنايي آنان با قانون رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان و دوم آموزش اعضاي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري  كه در سال هاي اخير بيش از 17 هزار نفر از كاركنان مشمول اين قانون در سطح كشور آموزش ديده اند اين در حالي است كه قانونگذار صرفا ما را موظف به آموزش اعضاي هيات ها كرده ليكن ما بر اساس راهبردي كه داريم اموزش كاركنان را هم در دستور كار قرار داديم.

معاون وزير با اشاره به اينكه در يكسال اخير سعي شده است تا اعضاي هيأت ها با حساسيت و دقت بيشتري انتخاب شوند گفت : به گزيني و شايسته سالاري اعضاي اين هيأت ها كه مسووليت بررسي و رسيدگي به پرونده هاي تخلفات اداري را بر عهده دارند حايز اهميت است . از همين رو در يكسال اخير شرايطي را بوجودآورده ايم در وهله اول اعضا از ميان فارغ التحصيلان رشته حقوق  و داراي قدرت استنباط حقوقي باشند و در وهله دوم داراي تعهد ومقبوليت عمومي باشند .

نجفي در خصوص جزئيات اين آموزشها گفت : 16 ساعت آموزش ضمن خدمت شامل آشنايي با تكاليف و حقوق قانوني امور مربوط به رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان خصوصاً‌ آسيب پذير از مشخصات اين آموزشهاست .

يوسف نجفي سه تخلف عمده كاركنان آموزش و پرورش را به ترتيب غيبت غير موجه،نقض قوانين و مقررات مربوط و اعمال و رفتار خلاف شؤون شغلي اعلام كرد .

به اشتراک بگذارید :