تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۵:۰۱:۳۷
کد مطلب:  557188
اطلاعیه اعلام نتایج بررسی صلاحیت های عمومی(گزينش)و فرايند جذب
پذیرفته شدگان نهايي آزمون استخدام پیمانی شهريورماه سال 1396 آموزش و پرورش

نتایج بررسی صلاحیت های عمومی(گزينش)و فرايند جذب پذیرفته شدگان نهايي آزمون استخدام پیمانی شهريورماه سال 1396 آموزش و پرورش، طي اطلاعيه اي اعلام شد.

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، متن اين اطلاعيه به شرح ذيل است:

بـا آرزوی موفقيت براي پذيرفته شدگان گرامي آزمون استخدامي وزارت آموزش وپرورش در چهارمين آزمون متمرکز دستگاهای اجرایی كشور شهريورماه 1396 (موضوع مجوز شماره1147257 -11 ارديبهشت 96 سازمان اداری واستخدامی كشور)، بدين‌وسيله اسامي پذيرفته شدگان نهايي آزمون مزبور بعداز طي مراحل قانوني، اعلام مي گردد .بنابراين :

1- تأييدشدگان نهايي مكلفند به منظور انجام آزمايشات پاراكلينيكي بدو استخدام ،سپردن تعهد خدمت محضري، گذراندن دوره يكساله مهارت آموزي ونحوه جذب وبكارگيري به شرح ذيل براي سه مرحله اقدام نمايند.

تذكر: عدم مراجعه  فرد پذيرفته شده در مهلت مقرر براي پيگيري امور مربوط به انجام آزمايشات پزشكي ، تشكيل پرونده استخدامي، ثبت نام و شركت در دوره ‌يكساله مهارت آموزي در دانشگاه‌ فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي، به منزله انصراف از استخدام در آموزش وپرورش تلقي شده و مسئوليت آن، صرفاً به عهده داوطلب خواهدبود.

 

مرحله اول : انجام آزمايشات پاراكلينيكي و تكميل پرونده استخدامي

معرفي افراد جهت انجام آزمایشات پاراکلینیکی و تكميل پرونده استخدامي حداكثر تا ده(10) روز پس از انتشار اسامی واجدين شرايط دراين اطلاعيه، توسط اداره كل آموزش و پرورش استان محل خدمت صورت مي­پذيرد، براين اساس پذيرفته شدگان نهايي پس از انتشار اسامي، با در دست داشتن اصل شناسنامه ،كارت ملي و كارنامه نهايي صادره از سامانه همگام، ضمن حضور در واحد امور اداري اداراه كل آموزش وپرورش استان‌ها، نسبت به اخذ معرفي نامه براي انجام آزمایشات پاراکلینیکی ، گواهي عدم سوءپيشينه ، سپردن تعهد خدمت محضري و... با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط در زمان مقرر اقدام نمايند.

تذكر مهم: ارائه تصوير برابر با اصل سند تعهدنامه محضري ( موضوع مجوز شماره1147257 -11 ارديبهشت 96 سازمان اداری واستخدامی كشور) به دانشگاه/پرديس مجري دوره يكساله مهارت آموزي جهت ضبط در پرونده آموزشي الزامي مي باشد.

 

مرحله دوم : دوره يكساله مهارت آموزي

به استناد مجوز شماره1147257 -11 ارديبهشت 96 سازمان اداری واستخدامی كشور و مفاد مندرج در آگهي استخدام پيماني شهريورماه سال1396آموزش وپرورش، پذيرفته شدگان استخدام مزبور در مشاغل آموزشي در آموزش و پرورش، ملزم به گذراندن دوره يكساله مهارت آموزي در دانشگاههاي وابسته به آموزش وپرورش (دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي) مي‌باشند.پذيرفته شدگان نهايي مكلفند به منظور ثبت نام و شركت در دوره يكساله مهارت آموزي از طريق پايگاه اطلاع‌رساني دانشگاه‌ فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي اقدام نمايند.

 پذيرفته‌شدگان لازم است قبل از مراجعه حضوري به دانشگاه محل  برگزاري دوره به منظور كسب اطلاع ازنحوه ثبت نام در دوره (زمان، مكان، مدارك مورد نياز و نحوه مراجعه حضوري)، به پايگاه اطلاع‌رساني دانشگاه‌هاي مزبور به شرح زير مراجعه نمايند.

 • پذيرفته شدگان رشته هاي شغلي هنر آموز و استادكار  جهت اطلاع و ثبت نام در دوره يكساله مهارت آموزی ازمورخ 14 الي 16 بهمن ماه 96  به پايگاه اطلاع‌رساني دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي به نشانی  www.srttu.edu   مراجعه نمايند.
 • پذيرفته شدگان سایر رشته هاي  شغلی (براساس‌كارنامه نهايي صادره ازسامانه همگام) جهت اطلاع از ثبت نام در دوره يكساله مهارت آموزی از تاريخ 2الي 4 بهمن ماه 96 به پايگاه اطلاع‌رساني دانشگاه فرهنگيان به نشاني www.cfu.ac.ir  مراجعه نمايند.
 • ارائه كارنامه نتايج نهايي گزينش آزمون مزبور كه از لينك اعلام نتايج آموزش وپرورش(سامانه همگام) قابل دريافت مي‌باشد به دانشگاه/پرديس مجري دوره يكساله مهارت آموزي الزامي است.
 • طبق بند 2 قسمت شرايط وضوابط دوره يكساله مهارت آموزي دفترچه راهنماي آزمون سال1396،  پذيرفته شدگان ملزم به گذراندن دوره يكساله مهارت آموزي و موفقيت در آزمون جامع، بدون دريافت حقوق و مزايا بوده و صدور حكم استخدام پيماني، منوط به كسب موفقيت در دوره مذكور مي­باشد.

توجه: آزمون جامع طبق شرايط وضوابط مربوط كه از طريق دانشگاه مجري برگزاري دوره اعلام مي‌گردد، انجام خواهد گرفت.

 • رعایت ضوابط و مقررات اعلام شده از سوی دانشگاه‌هاي مجري دوره يكساله مهارت آموزي،براي مهارت آموزان الزامی است.
 • ثبت نام و شركت در دوره يكساله مهارت آموزي در دانشگاه‌هاي وابسته صرفاً براساس فهرست موردتأييد مركز برنامه ريزي،منابع انساني وفناوري اطلاعات امكان پذير خواهدبود.مجدداً تأكيد مي گردد كه براين اساس پذيرفته شدگان مي بايست با در دست داشتن كارنامه نهايي كه از سامانه همگام (لينك اعلام نتايج)  قابل دريافت مي باشد به سايت دانشگاه مجري دوره مهارت آموزي مراجعه و نسبت به ثبت نام اينترنتي و حضوري اقدام نمايند.

تذكر: صدور هرگونه معرفي نامه براي پذيرفته شدگان توسط ساير واحدهاي اداري (اعم از حوزه ستادي وزارت و اداره كل آموزش وپرورش استانها و ادارات ومناطق آموزشي) جهت ثبت نام در دانشگاه مجري دوره يكساله مهارت آموزي مجاز نمي باشد.

 • شركت در كلاس‌هاي دوره يكساله مهارت آموزي  به صورت رايگان مي باشد.چنانچه پذيرفته شدگان نهايي از ادامه تحصيل و اشتغال منصرف شوند دوبرابر هزينه‌هاي  فرايند استخدام و برگزاري دوره به تشخيص آموزش وپرورش محاسبه و از داوطلب اخذ خواهدشد.
 • طبق بند 10 شرايط وضوابط دوره يكساله مهارت آموزي مندرج درصفحه 11 آگهي استخدامي،  دانشگاه‌هاي  مجري دوره مهارت آموزي مسئوليتي در قبال اسكان و تغذيه مهارت آموزان ندارد. در صورت تقاضاي افراد و وجود امكانات، امكان ارائه خدمات با اخذ هزينه مربوط وجود دارد.
 • مهارت آموزان در زمان ثبت نام در مراكز مجري دوره يكساله مهارت آموزي ملزم به ارائه مدرك روخواني و روانخواني قرآن كريم و مدرك مهارتهاي هفتگانه (ICDL ) مي­باشند در غير اين صورت بايد تعهد نمايند كه قبل از آزمون جامع دوره يكساله مهارت آموزي، مدارك مزبور را ارائه نمايند.
 • به منظوراحرازمهارتهای پایه وعمومی فنّاوری اطلاعات افراد واجدشرایط جهت استخدام درمشاغل تخصصی،کارشناسی وبالاتر(موضوع تبصره دوماده (42) قانون مدیریت خدمات کشوری) پذیرفته‌شدگان نهایی، مدارک مربوط به کسب مهارت‌های هفتگانه (ICDL) صادره ازمراکزومؤسسات تاییدصلاحیت‌شده توسط سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور را ارائه نمایندکسانیکه فاقدگواهی‌نامه‌های مذکورمی‌باشند و یاگواهینامه آنان ازمراکزتعیین صلاحیت شده نمی‌باشند،موظفند دریکی ازمراکزتعیین شده که دربخش«اعتبارسنجی موسسات آموزشي»باعنوان « موسسات تعیین صلاحیت شده»سایت مرکزآموزش مدیریت دولتی باآدرسwww.smtc.ac.ir  قابل مشاهده می‌باشد، پس ازشرکت درآزمون تعیین سطح،گواهی‌نامه مذکوررا در زمان مقرر ارائه نمایند.
 • پذيرفته شدگان نهايي  دقت نمايند كه امورمرتبط با ثبت نام و شركت دردوره يكساله مهارت آموزي را صرفاً ازطريق دانشگاه هاي مجري دوره پيگيري نمايند.

 

مرحله سوم : نحوه جذب و بكارگيري

صدور ابلاغ تدريس و حكم  استخدام پيماني از مورخ اول بهمن 97 به بعد، درصورت احراز شرايط ذيل خواهدبود:

 • شركت در دوره مهارت آموزي ، موفقيت در آزمون جامع اصلح و ارائه اصل گواهي دوره يكساله مهارت آموزي،

تذكر: مهارت آموزان دوره يكساله دانشگاه فرهنگيان در صورت موفقيت در پودمان اول،بصورت موقت يكساله از تاريخ 1 مهر 97 به بعد، به استخدام پيماني در خواهند آمد استخدام قطعي پيماني آنان بعد از موفقيت درپودمان دوم و آزمون اصلح از1 مهر 98 به بعد خواهد بود.

 • ارائه اصل گواهي مهارتهاي هفتگانه(ICDL) صادره از مراكز وموسسات مورد تأييد سازمان اداري و استخدامي كشور،
 • ارائه اصل گواهي روخواني و روانخواني قرآن كريم براي داوطلبان داراي دين اسلام.  

 

2- داوطلبانی کـه اسامی آنـان بعنوان معرفی شده یک برابر ظرفیت آزمــون استخدامــی مذکـور قرار داشته، لیکن صلاحیت های عمومی آنان، مورد تأیید هسته‌هاي گزينش آموزش وپرورش قرار نگرفته است؛ ضروري است جهت تکمیل فرم درخواست تجدید نظر، به هسته گزینش آموزش وپرورش استان محل پذیرش خود مراجعه نمایند.( مطابق ضوابط مربوط حداکثــر فرصت اعتراض قانوني به مـدت دو ماه از تـاریخ انتشار اسامی در این اطلاعیه مي باشد). شایـان ذکـر است  بــراسـاس ضوابط و مقررات مربوط، دریـافت و رسیدگی به اعتراض داوطلبان پس از انقضای مهلت اعلام شده، به هیچ عنوان امكان پذير نخواهدبود.

3- جدول زمانبندي ثبت نام وفرايند شركت در دوره يكساله مهارت آموزي ؛

براي مشاهده لينك اعلام نتايج آزمون استخدام 96 اينجا را كليك كنيد

به اشتراک بگذارید :