تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ ۱۵:۰۷:۰۶
کد مطلب:  570655
برگزاري آزمون هاي مدارس خاص همه انرژي مدارس ابتدايي را صرف رتبه‌آوري و قبولي كودكان در اين امتحانات مي‌كرد

معاون ابتدايي وزارت آموزش و پرورش: برگزاري آزمون هاي مدارس خاص همه انرژي مدارس ابتدايي را صرف رتبه‌آوري و قبولي كودكان در اين امتحانات مي‌كرد.

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، رضوان حكيم زاده درباره مصوبه شوراي عالي آموزش و پرورش درباره حذف آزمون در مدارس ابتدايي و آزمون هاي وروردي مدارس خاص در پايه هفتم گفت: نكته مهم اين مصوبه پيگيري اهداف سند تحول بنيادين است كه بعنوان نقشه راه در وزارت آموزش و پرورش بايد مورد توجه قرار گيرد. از اين منظر، دوره ابتدايي، به دليل تاثير بسيار زيادش بر پرورش شخصيت دانش آموزان در تمام ابعاد و در تمام دوره هاي سني، مهم است. به اين علت عواملي كه ممكن است به نقش اصلي تربيت در دوره ابتدايي آسيب بزند، بايد از دوره ابتدايي حذف شود.

معاون ابتدايي وزارت آموزش و پرورش در ادامه افزود: برگزاري آزمون هاي تيزهوشان و مدارس نمونه در پايه هفتم باعث شده بود تا مدارس دوره ابتدايي به جاي افزايش تمركز بر تعليم و تربيت، محور بودن بحث تربيت و پرورش و يادگيري مهارت هاي دانش آموزان، همه انرژي خودشان را صرف قبولي و رتبه آوري دانش‌آموزان در چنين آزمون هايي كنند. اين مساله جريان تعليم و تربيت را بشدت تحت الشعاع قرار داده بود و خانواده هاي ما اين مطالبه را از مدارس داشتند كه فرزندانشان را براي تست زدن در آزمون ورودي اين مدارس آماده كنند. در چنين فضايي صحبت از تربيت، خلاقيت و ... بي معنا مي شود.

وي افزود:  اهداف دوره آموزش ابتدايي  با تقليل جريان آموزشي به تست و تست زدن نمي تواند رشد و پرورش پيدا كند و اگر ما به اهميتي كه آماده سازي دانش آموزان در اين دوره  براي كسب آمادگي‌هاي لازم و مهارت هاي اساسي زندگي دارد، توجه نكنيم، انسان هاي توانمندي براي زندگي آينده نمي توانيم تربيت كنيم و اين مهارت ها به گونه اي هم نيست كه در بزرگسالي بتوان روي آن‌هاكار كرد و به اندازه اين سنين به موفقيت درباره آن‌ها رسيد.

همه اهداف متعالي در سند تحول، تحت تاثير اين جريان آزمون‌ها قرار گرفته بود و مدارس جهت آمادگي دانش آموزان حتي از پايه هاي اول و دوم دبستان به سمتي مي رفتند كه دانش آموزان را براي چنين آزمون‌هايي آماده كنند و هدف تعليم تربيت به اينكه دانش آموزان چند تست بزنند، تقليل يافته بود تا كودكان برچسب تيزهوشي بخورند و اين جريان، تعليم و تربيت را در دوره ابتدايي تعطيل كرده بود.

رضوان حكيم زاده درباره اثرات مثبت اين مصوبه گفت: زنده كردن جريان تعليم و تربيت در دوره ابتدايي و لوازم آن مانند پرورش خلاقيت، اعتماد به نفس و مهارت هاي زندگي از اثرات قابل توجه اين مصوبه است.

وي گفت: مطالبه خانواده ها عمدتا به علت نا آگاهي بوده است و موسسات سودجو به دليل نفع اقتصادي، جرياني را هدايت مي‌كردند كه مي توانيم بگوييم آموزش و پرورش در سايه بوده است و در كنار نظام تعليم و تربيت رسمي راه خودش را مي رفت كه مي تواند سود زيادي به اين موسسات برساند. اين بحث، هزينه هاي خيلي زيادي به خانواده ها تحميل مي كرد و انتظارات زيادي كه از دانش آموزان وجود داشت باعث مي شد كودكان در فضاي پر استرسي دوران كودكي خود را بگذرانند و درس بخوانند.

به اشتراک بگذارید :