تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ ۲۱:۵۴:۴۹
کد مطلب:  594720
دکتر محمدیان در جلسه شورای معاونان:
دستگاه تعلیم و تربیت دستگاهی ابر نظام است

رییس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی: مسئولین وزارت آموزش و پرورش مسئولیت سنگین تغییر و تحول بنیادین را پذیرفته‌اند و نهاد تعلیم و تربیت باید وزارتخانه آن در راس امور قرار گیرد.

دکتر محمدیان گفت: مسئولین وزارت آموزش و پرورش مسئولیت سنگین تغییر و تحول بنیادین را پذیرفته‌اند و نهاد تعلیم و تربیت باید وزارتخانه آن در راس امور قرار گیرد.

محمدیان افزود: از آنجایی که آموزش و پرورش مهمترین دستگاه جامعه به شمار می‌آید باید توجه داشت خروجی دستگاه تعلیم و تربیت خروجی خوبی باشد.

معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ادامه داد: در سال تحصیلی آینده پایه دوازدهم استقرار می یابد وآمادگی همه‌جانبه از نظر محتوا، تالیف کتب و آماده کردن بسیاری از زیرساخت ها ایجاد شده است.

وی  نظارت بر سامانه اعتباربخشی محتوا را ضرورت مهمی دانست و بیان داشت: همه صاحبنظران و معلمان می توانند در این سامانه اظهار نظر کرده و مشارکت عمومی صورت پذیر؛ در این راستا حتی نیروهای اداری مدارس و ادارات نیز می توانند مشارکت و اظهار نظر کنند.

محمدیان موضوع آموزش معلمان در برنامه درسی را مورد تاکید قرار داد و افزود:  در راستای تغییر کتب درسی و آشنایی معلمان با مفاهیم جدید،آموزش ضمن خدمت معلمان ضرورتی مهم است و اگر این آموزش‌ها اتفاق می‌افتد کیفیت کار پایین می‌آید.

وی نظارت بر اجرای کار در برنامه درسی را مهم عنوان نمود و ادامه داد: در برنامه درسی هویت ملی و اسلامی ایرانی دانش‌آموزان را دنبال می‌کنیم و حضور معلم توانمند و آموزش‌دیده تاثیر زیادی در اجرای آن دارد در در راستای اجرای برنامه درسی، رعایت منشور حقوق شهروندی و دانش آموزی لازم است.

محمدیان گفت: آموزش و پرورش با کیفیت را در سرلوحه کار قرار دهیم و در آموزش دروس، برنامه ریزی صحیح و مطلوب داشته باشیم؛ مراقبت و حسن اجرای برنامه درسی وظیفه همگانی است؛ برنامه درسی با رویکرد آموزشی و پرورشی پیش می‌رود و معلم نیز با رویکرد تلفیقی تعمیمی کار را انجام میدهد.

به اشتراک بگذارید :