تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ۰۵:۲۶:۲۵
کد مطلب:  616772
برای نخستین بار طرح رشته کارودانش ضمیمه در مدارس شاهد اجرا می شود
برای نخستین بار طرح رشته کارودانش ضمیمه در مدارس شاهد اجرا می شود

مدیرکل امورشاهد وایثارگران وزارت آموزش وپرورش گفت: این طرح با هدف توسعه رشته های فنی وحرفه ای وکارودانش در تعدادی از مدارس وبا آموزش مهارتها اجرا می شود

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش وپرورش استان کهگیلویه وبویراحمد،محمدرضا رزاقی در نشست شورای معاونین گفت: این برنامه با اولویت مهارت آموزی در رشته های بومی در مدارس شاهد ایجاد می شود.

وی از اجرای طرح خودارزیابی مدیران در مدارس شاهد خبرداد وگفت:در این طرح با محوریت حمایت گرایانه در امور مدرسه  مدیر براساس شاخص های معین خود ارزیابی می شود.

 مدیرکل امورشاهد وایثارگران وزارت آموزش وپرورش گفت:کیفیت بخشی در مدارس شاهد زمانی محقق می شود که مدرسه به محیطی جذاب برای حضور دانش آموز فراهم شود.

وی گفت: حدود 70درصد دانش آموزان مدارس شاهد تابع شرایط خاص طرح شاهد هستند.

محمدرضا رزاقی گفت: ترویج فرهنگ ایثار وشهادت در جامعه و مدارس شاهد وایثارگران  دواولویت ویژه این اداره کل است.

به اشتراک بگذارید :