تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ۰۸:۴۷:۵۴
کد مطلب:  626709
کرامت نقطه ای نیست ؛ کرامت یک جریان است

مدیرکل امور شاهد وایثارگران در راستای برگزاری کارگاههای دوره کیفیت بخشی به فعالیت های آموزشی وپرورشی مدارس شاهد کارگاههای موضوعی با حضور کارشناسان ؛ مدیران ؛ وعوامل اجرایی مدارس شاهدوایثارگران استان گلستان برگزارگردید .

در این کارگاه ضمن بیان نظریه انتخاب از طرف آقای رزاقی پیرامون موضوعاتی از جمله خواسته های و شرایط مطلوب دانش آموزان ؛ توجه به ویژگیهای سنی و دوره ی تحصیلی دانش آموزان ؛ ایجاد شوق انگیزی بحث تبادل نظر صورت گرفت .

در طول برگزاری دوره کیفیت بخشی از مدارس شاهد استان طی یک فرآیند آموزشی ویادگیری بازدید 4ساعت به عمل آمد . در این بازدید مدیر کل امور شاهد وایثاگران با عوامل اجرایی ؛ دبیران ؛ دانش آموزان مدرسه به طور جداگانه به گفتگو وتبادل نظر پرداختند .

به اشتراک بگذارید :