تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ۰۴:۳۶:۲۷
کد مطلب:  632779
معاون برنامه ریزی آموزشی
مرکز برنامه ریزی، منابع انسانی وفناوری اطلاعات

برنامه سنجش شایستگی های حرفه ای مدیران مدارس طراحی و تدوین گردید.

از آنجایی که آموزش، بهسازی مهارت ها و شایستگی های حرفه ای مدیران و توجه به بالندگی آن ها  از عوامل مهم ایجاد تحول در نظام آموزشی به شمار می آید که به طورمستقیم و غیر مستقیم منجر به بالا رفتن بهره وری و توسعه نیروی انسانی می شود، ضرورت طراحی و استقرار نظام سنجش شایستگی های  حرفه ای منابع انسانی با اولویت سنجش شایستگی مدیران مدارس با هدف آموزش و ارتقای شایستگی های حرفه ای مدیران عملیاتی ، بیش از هر زمان دیگری احساس می شود.

حمیدی، معاون مرکز برنامه ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات ضمن بیان مطلب فوق، در ادامه گفت: این مهم، در سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور، ابلاغی مقام معظم رهبری(مدظله العالی)، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و قانون برنامةچهارم ، پنجم و  ششم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مورد توجه قرارگرفته و وزارت آموزش و پرورش، موظف به طراحی و استقرار نظام یک پارچة سنجش صلاحیت ها و شایستگی های حرفه ای منابع انسانی شده است که  این برنامه، در راستای تمهید مقدمات اجرایی کردن این رسالت، تهیه و تدوین گردیده است.

وی همچنین، اصول و ویژگی های حاکم  بر این برنامه را به شرح زیر بر شمرد:

1-جامعیت: توجه همه جانبه به مجموعه شایستگی های عمومی و حرفه ای مدیر مدرسه

2-پویایی و استمرار: به روز رسانی مستمر صلاحیت ها و شایستگی های حرفه ای مدیران متناسب با تحولات و پیشرفت های علمی و فناوری مرتبط

3- انگیزش: ایجاد ساز وکارهای انگیزشی لازم برای تشویق و ترغیب افراد مستعد و علاقه مند به قبول مسئولیت مدیریت مدرسه و مشارکت در  ارتقای صلاحیت های عمومی و حرفه ای  4-بهبود فرآیندها: اصلاح فرآیندها وضوابط انتخاب وانتصاب واستمرارمدیران مدارس

ایشان افزودند: نتایج مورد انتظار (اهداف) که با اجرای این برنامه محقق می گردد عبارت است:

1- توانمند سازی مدیران مدارس برای مداخله و بهسازی سازمان یافته فرآیندهای اداره مدرسه در چارچوب الگوی مدرسه محوری  

2- ایجاد روحیه خودباوری وخوداتکایی درمدیران مدارس(درونزا - برون نگر) با تأکید بر حداکثر استفاده هوشمندانه از ظرفیت ها و فرصت های داخل و خارج از مدرسه در حمایت از فعالیت های مدرسه .

3- ایجاد فضای رقابتی به  منظور شناسایی و انتخاب افراد مستعد و با انگیزه برای احراز مدیریت مدارس

4 - زمینه سازی برای دست یابی به استانداردهای آموزشی و پرورشی و تضمین کیفیت در مدارس

5- شناسایی نقاط قوت و ضعف برنامه سنجش صلاحیت حرفه ای مدیران و انجام اصلاحات لازم

شایان ذکر است که این برنامه بطور آزمایشی  به منظور طراحی وتدوین نهایی الگو ی شایستگی های عمومی و حرفه ای مدیران مدارس در استان های البرز ، تهران و شهرستان های تهران برای  2000  نفر از مدیران مدارس که به صورت تصادفی انتخاب می شوند، در تابستان امسال اجرا می گردد.

به اشتراک بگذارید :