تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ۰۸:۰۹:۰۰
کد مطلب:  637198
در نشست مشترک معاونین آموزشی وزارت آموزش و پرورش مطرح شد:
همسویی طرح های"تدبیر" و "تعالی"

کارگروه مشترک جهت تعیین شاخص‌های برون داد مدارس در برنامه تدبیر و تعالی در دو معاونت آموزشی وزارت آموزش و پرورش تشکیل می‌شود.

به گزارش معاونت آموزش ابتدایی ، در جلسه مشترک معاونت آموزش متوسطه و معاونت آموزش ابتدایی که به منظور هم افزایی در خصوص برنامه ارتقای مدیریت مدارس در مدارس برگزارشد، رضوان حکیم زاده معاون آموزش ابتدایی ضمن تشکر از حضور همکاران متوسطه تاکید کرد: ما معتقد به استفاده از تجارب همکاران هستیم تا بتوانیم ضمن رفع چالش‌های موجود به سمتی حرکت کنیم که مدیران مدارس بتوانند به عنوان رهبران آموزشی بر اساس یک برنامه منظم، امور مدارس را به سمت تحقق اهداف سند تحول بنیادین هدایت کنند.

زرافشان معاون آموزش متوسطه نیز در این نشست ضمن تأکید بر اهمیت، توجه به تجارب میدانی بدست آمده در خصوص ارتقای مدیریت مدارس، به ظرفیت برنامه ارتقای مدیریت برای پوشش سایر برنامه های موازی اشاره داشت و تاکید کرد: مدیران مدارس باید احساس کنند که یک برنامه اصلی وجود دارد که سایر طرح ها ذیل این برنامه تعریف می‌شود.

در این جلسه مقرر شد که با توجه به اهمیت توجه به عملکرد مدرسه در دو بعد آموزشی و پرورشی با توجه به مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش و استفاده از تجارب بین المللی کار گروه مشترکی با حضور متخصصان صاحب نظر در خصوص تدوین شاخص‌های برون داد مدارس تشکیل شود.

به اشتراک بگذارید :