پورتال مركز اطلاع رساني وروابط عمومي

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ۰۹:۵۷:۰۴
کد مطلب:  642137
جلسه توجیهی-آموزشی مسئولین پایگاههای سنجش شهر تهران
با حضور جهان آرای معاونت آموزش ابتدایی شهر تهران

کریمی رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران در ابتدا در خصوص واریز تنخواه جهت انجام امورات گوناگون سنجش خبرداد

جلسه توجیهی - آموزشی مسئولین پایگاه های سنجش در روز دوشنبه  در سالن اجتماعات اداره آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران ، با حضور جهان آرای معاونت آموزش ابتدایی شهر تهران ، کریمی رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی و دبیر اجرایی طرح سنجش شهر تهران ودکتر نعمتی رئیس گروه بهداشت مدارس معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، دکتر ناصری مدیر گروه آموزش خانواده معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران ، خانم سرتیپی کارشناس بهداشت مدارس معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران و عبقریان کارشناس مسئول تشخیص ، توانبخشی و بهداشت اداره استثنایی شهر تهران و مسئولین پایگاه های سنجش شهر تهران برگزارشد .
 
در ابتدای جلسه عبقریان در خصوص فرآیند سنجش ( نحوه نوبت گیری جهت نوآموزان در مدارس محل ثبت نام از طریق سامانه الکترونیکی سنجش (h1.iehs.ir/tashkhis/home) و نحوه پذیرش و انجام ارزیابیهای جسمی و ذهنی نوآموزان بدو ورود به دبستان در پایگاه سنجش و همچنین ثبت نتایج ارزیابی های اولیه و تخصصی بعمل آمده در سامانه الکترونیکی سنجش و پیگیری نتیجه سنجش از طریق سامانه مذکورتوسط مدیران مدارس ابتدایی و هدایت و راهنماییی والدینی که فرزند آنان نیاز به ارزیابی تخصصی دارد ، توضیحات مبسوطی ارائه نمود .
 
در ادامه دکتر نعمتی رئیس گروه بهداشت مدارس معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی شهید بهشتی در خصوص نحوه استقرار پزشک در پایگاه سنجش و یا تحت پوشش قرار گرفتن پایگاه سنجش توسط مراکز سلامت جامعه جهت معاینات پزشکی و همچنین از اهمیت انجام واکسیناسیون نوآموزان مطالبی را بیان کرد .

کریمی رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران در ابتدا در خصوص واریز تنخواه جهت انجام امورات گوناگون سنجش خبرداد ، و در ادامه مطالبی درخصوص شرح وظائف مسئولین پایگاه سنجش نظیر پیگیری نصب و راه اندازی دستگاه پوز ، نظارت دقیق بر حضور و غیاب عوامل پایگاه ، نظارت بر نحوه اجرای صحیح چرخه کار پایگاه و تکمیل برگه های ارزیابی ، و نظارت بر کار منشی پایگاه در ورود اطلاعات به صورت روزانه ، اعلان سریع کمبو د تعرفه ها ، برگه ها ، پاسخ نامه ها و اختلال در کار دستگاه های ارزیابی شنوایی و ...... مطرح کرد .

سپس دکتر جهان آرای معاون آموزش ابتدایی شهر تهران  ضمن تشکر از کریمی رئیس اداره استثنایی شهر تهران و همکاران ایشان ، نمایندگان معاونت بهداشتی دانشگاه ها و مسئولین پایگاه های سنجش در خصوص اجرای مطلوب سنجش سال گذشته تقدیر کرد ، و همچنین در مورد دقت در معرفی دانش آموزان از مدارس ابتدایی جهت آزمون پیشرفت تحصیلی( جهش )مطالبی را بیان کرد .

به اشتراک بگذارید :