تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ ۱۰:۲۹:۵۳
کد مطلب:  644201
دوره فوریتهای پزشکی ویژه مراقبین سلامت
مدارس مناطق19گانه شهرتهران

با همکاری جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران برگزارشد

به گزارش روابط عمومی معاونت تربیت بدنی وسلامت اداره کل آموزش وپرورش شهرتهران، باهماهنگی معاونت تربیت بدنی وسلامت اداره کل آموزش وپرورش شهرتهران وجهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران،دوره فوریتهای پزشکی برای مراقبین سلامت مدارس مناطق19گانه شهرتهران درنیمه اول ودوم اردیبهشت ماه سال جاری در محل جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران شعبه شماره دوبرگزارگردیدومراقبین سلامت درآزمون نهایی مربوطه نیزشرکت نمودند،مباحث این دوره آموزشی شامل کمکهای اولیه-ارزیابی مصدوم-کنترل علائم حیاتی-احیاءقلبی وریوی-خفگی-شوک-زخم وخونریزی-آسیبهای اسکلتی-بانداژ-آتل بندی-سوختگی-آسیبهای محیطی-مسمومیت ها بود،هدف ازبرگزاری این دوره توانمندسازی علمی وعملیاتی مراقبین سلامت مدارس مناطق19گانه شهرتهران بود.

به اشتراک بگذارید :