تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ ۰۲:۵۵:۵۱
کد مطلب:  644475
فعالیتهای سوادآموزی در قالب برون سپاری از طریق 8مؤسسه وتشکل مردم نهاد کهگیلویه وبویراحمد انجام شد
فعالیتهای سوادآموزی در قالب برون سپاری از طریق 8مؤسسه وتشکل مردم نهاد کهگیلویه وبویراحمد انجام شد

معاون توسعه مدیریت وپشتیبانی آموزش وپرورش استان گفت: این فعالیتها شامل آموزش سواد پایه برای 2هزار و500نفر ،انتقال برای هزار و100نفر وتحکیم سواد برای هزار و20نفر در13شهرستان ومنطقه استان است.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش وپرورش استان، اردشیر یاری در کارگروه واگذاری فعالیتهای سوادآموزی گفت: فعالیت این مؤسسه ها که بخش غیردولتی می باشند در شاخص های شناسایی وجذب ونگهداشت سوادآموز-عملکرد کیفی آموزشی-پشتیبانی وارائه تجهیزات توانمندسازی نیروی انسانی وزمانبندی فرآیند آموزش ارزیابی می شوند.

وی گفت: عملکرد در سال جاری یکی از شاخص های واگذاری فعالیت در سال جدید خواهد بود.

معاون سوادآموزی آموزش وپرورش استان هم گفت: واگذاری فعالیتها در سال جدید با ارائه فراخوان در پایان خردادماه انجام ومؤسسه ها وتشکلهای واجدشرایط می توانند در انجام فعالیتهای سوادآموزی شرکت کردند.

سیدحمدالله خواهش نیک گفت: جمعیت زیر پوشش تعیین شده برای امسال5هزار و635نفر است که نسبت به سال گذشته بیش از هزار نفر افزایش دارد.

وی گفت: نام نویسی از بی سوادان از اول تیرماه آغاز می شود.

به اشتراک بگذارید :