تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ ۰۹:۱۸:۲۵
کد مطلب:  644906
مدیر کل آموزش و پرورش استان آذربایجانشرقی:
کارگروه پایش برای نظارت بر صدور مجوز راه اندازی مدارس غیردولتی تشکیل می شود

صبح امروز مدیر کل آموزش و پرورش استان آذربایجانشرقی در جلسه شورای نظارت بر مدارس غیر دولتی گفت: کارگروه پایش برای نظارت بر صدور مجوز راه اندازی مدارس غیردولتی تشکیل می شود.

 به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجانشرقی، جعفر پاشایی با بیان اینکه کارگروه پایش برای نظارت بر صدور مجوز راه اندازی مدارس غیردولتی تشکیل می شود، گفت: محدودیت علمی و مطالعه شده برای صدور بی رویه مجوز برای مدارس غیر دولتی صورت خواهد گرفت.

مدیر کل آموزش و پرورش استان آذربایجانشرقی اظهار داشت:رعایت قوانین ومقررات و شفاف سازی امور جزو رویکرد مجموعه در بحث مدارس غیردولتی است.

وی همچنین با تاکید بر هماهنگی بین بخشی اضافه کرد: موفقیت و افزایش کیفیت در حوزه مدارس غیردولتی و آموزشگاه های آزاد علمی، عملکرد آموزش و پرورش استان را بهتر می کند.

پاشایی تصریح کرد: ماموریت شورای نظارت بر مدارس غیر دولتی سیاست گذاری این بخش است و نباید شان این حوزه با ورود به اجرائیات تقلیل یابد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان آذربایجانشرقی یادآور شد: منع قانونی برای صدور مجوز مدارس غیر دولتی وجود ندارد اما ضرورت دارد در راستای توزیع متوازن و ساماندهی امور به این بخش ورود کرد.

وی ادامه داد: مدارسی که توسعه در نظر دارند بایستی شرایط مندرج در قوانین و بخشنامه را داشته باشند و توسعه این مدارس منوط به ارزیابی عملکرد این مدارس توسط کارگروه شورای نظارت است.

پاشایی در پایان خواستار برگزاری دوره آموزشی وتوجیهی برای کارشناسان مدارس غیردولتی آموزش وپرورش نواحی ومناطق استان شد.

اکرمی معاون آموزش متوسطه آموزش وپرورش استان افزود: شفافیت و پاسخگویی مدارس غیر دولتی مورد انتظار است.

رئیس اداره مشارکتهای مردمی آموزش و پرورش استان نیز در ادامه گفت: فلسفه شکل گیری شورای نظارت استانها مدیریت و نظارت بر فعالیتهای مدارس غیر دولتی است.

 نادر فکورنیا همچنین اظهار داشت: توجه به توسعه متوازن از بروز بسیاری از مشکلات جلوگیری خواهد کرد.

 

به اشتراک بگذارید :