تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ ۰۵:۲۰:۴۴
کد مطلب:  645979
تقدیر و تشکرمعاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان چهارمحال وبختیاری از آموزش وپرورش استان به جهت اجرای برنامه نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان (نماد)

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان چهارمحال وبختیاری از آموزش وپرورش استان به جهت اجرای برنامه نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان (نماد) تقدیر وتشکر نمود.

به گزارش اداره اطلاع رسانی وروابط عمومی آموزش وپرورش استان چهارمحال وبختیاری، عبدالرضا علی محمدی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان چهارمحال وبختیاری از زحمات «بهروز امیدی » مدیرکل آموزش وپرورش استان و «خدایار قاسم پور» معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش وپرورش استان و «محسن محمودی» رئیس اداره مراقبت در برابرآسیب های اجتماعی و «رشید مظهری» کارشناس این اداره جهت برگزاری منظم جلسات کمیته علمی اجرایی طرح نماد ، تکمیل فرم های غربالگری و شناسایی پرونده سلامت اجتماعی دانش آموزان، هماهنگی و ایجاد ارتباط و تعامل مناسب و شایسته با دستگاههای متعهد در سند نماد و ارسال گزارش های مورد نیاز به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان چهارمحال وبختیاری تشکر وقدردانی نمود.

به اشتراک بگذارید :