تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ ۰۶:۰۴:۳۰
کد مطلب:  646034
به سوادآموزان8مرکز یادگیری محلی در کهگیلویه وبویراحمد آموزشهای ترویجی کشاورزی ارائه می شود
به سوادآموزان8مرکز یادگیری محلی در کهگیلویه وبویراحمد آموزشهای ترویجی کشاورزی ارائه می شود

مدیرکل آموزش وپرورش استان گفت: براساس تفاهم نامه اداره کل آموزش وپرورش وسازمان جهاد کشاورزی آموزش اصول وقوائد کشاورزی ومهارتهای مربوطه این آموزشها در مراکز یادگیری محلی در بویراحمد-دهدشت-دنا-دیشموک-مرکز سیار زیلایی وزندان مرکزی یاسوج ارائه می شود.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش وپرورش استان، هادی زارع پور گفت: این آموزشها برای سوادآموزان دوره های سوادآموزی انتقال وتحکیم سواد وهمزمان با فعالیت سوادآموزی در طول دوره انجام می شود.

وی گفت: بیش از 23 اداره نهاد و دستگاه اجرایی در امور فعالیتهای سوادآموزی مشارکت دارند که تفاهم نامه 6دستگاه اجرایی در سال جاری تمدید شده است.

مدیرکل آموزش وپرورش استان گفت: این آموزشها در جهت فعالیتهای اقتصاد مقاومتی وبستری برای تولید واشتغال است.

رئیس اداره آموزش وبهره برداران جهاد کشاورزی استان هم گفت: با حضور کارشناسان جهاد کشاورزی در مراکز یادگیری محلی وبراساس ساعات مشخص شده برای هر آموزش تخصصی آموزش مربوطه ارائه می شود.

مذکور مسعودی گفت: در پایان دوره برای شرکت کنندگان موفق گواهینامه مربوط به آموزش صادر می شود.

وی گفت: وجود مراکز یادگیری محلی بستری مناسب برای ترویج وتوسعه فعالیتهای کشاورزی در مناطق روستایی وعشایری است.

رئیس اداره آموزش وبهره برداران جهاد کشاورزی استان گفت: محتوای آموزشی کشاورزی وچاپ ونشر کتابهای آموزشی وشناسایی وجذب بی سوادان از مفاد تفاهم نامه است.

معاون سوادآموزی آموزش وپرورش استان هم گفت: در مراکز یادگیری محلی علاوه بر آموزش سواد 3فعالیت مهارتهای اجتماعی-مهارت زندگی وحقوق شهروندی ارائه می شود که بخش کشاورزی یکی از مهمترین اولویتها در مناطق روستایی وعشایری است.

سیدحمدالله خواهش نیک گفت: برای تحقق این فعالیت کارگاههای آموزشی وتوجیهی برای کارشناسان خدمات مشاوره ای فنی ومهندسی کشاورزی-مددکاران ترویجی وتسهیلگران روستایی با مشارکت جهاد کشاورزی برگزار می شود.

وی گفت: بی سوادان معرفی شده از سوی جهاد کشاورزی پس از تأئید سامانه سوادآموزی وثبت نام زیر پوشش آموزش مهارتها قرار می گیرند.

معاون سوادآموزی آموزش وپرورش استان گفت: ترویج کشت زعفران وپرورش قارچ در منطقه عشایری زیلایی از دستاوردهای عملی فعالیت مشترک جهاد کشاورزی وآموزش وپرورش در مراکز یادگیری محلی در سالجاری است.

به اشتراک بگذارید :