پورتال مركز اطلاع رساني وروابط عمومي

Date of Release : ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ ۰۵:۵۲:۴۷
Content Code:  646591
مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران خبر داد:
شهرستانهای استان تهران، دبیرخانه اولین جشنواره اداره مدارس غیردولتی با تجربه های برتر کشور شد

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران گفت: جشنواره اداره مدارس غیردولتی با تجربه های برتر به صورت کشوری برگزار می شود.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران ، عبدالرضا فولادوند مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران، در تشریح این خبر گفت : جشنواره مدارس غیر دولتی با تجربه های برتر به منظور شناسایی ، پرورش و آماده سازی مدارس غیردولتی ، برگزار می شود.

وی، این جشنواره را یک رویداد علمی با هدف اداره بهتر مدارس غیردولتی در تمامی دوره های تحصیلی دانست و افزود: ایجاد رقابت سازنده بین مدارس غیردولتی ، تشویق و ترغیب آنان در راستای اجرای برنامه های کیفیت بخشی، ترویج استفاده بهینه از طرح ها و برنامه های موفق و بازنگری در نظام مدیریت و ارتباطات درون مدرسه ای  از اهداف اصلی این جشنواره می باشد .

فولادوند در ادامه با اشاره به محورهای پیشنهادی جهت شرکت در این جشنواره ، تصریح کرد:نظام مدیریت ، برنامه ری