تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ۰۷:۵۰:۰۰
کد مطلب:  646973
بخشنامه اعزام مدرسین آموزش خانواده به مدارس جهت آموزش والدین
اعزام مدرسین آموزش خانواده دارای گواهینامه مدرسی جهت برگزاری کلاس های آموزش خانواده جهت آموزش والدین دانش آموزان

وزیرمحترم وزارت آموزش وپرورش برضرورت برنامه ریزی و اعزام مدرسین آموزش خانواده ،دارای گواهینامه مدرسی از انجمن اولیا و مربیان و (کمیته آموزش خانواده استان تأکید نمودند.)

ارسال بخشنامه ای از سوی وزیر محترم آموزش وپرورش وتأکید ایشان بر ضرورت برنامه ریزی و اعزام مدرسین آموزش خانواده که دارای گواهینامه مدرسی آموزش خانواده از دفتر انجمن اولیا ومربیان وزارت آموزش وپرورش و(کمیته استان )جهت  آموزش والدین ،به عنوان مهم ترین مؤلفه تأثیرگذار برتربیت فرزندان خانواده در طول سال تحصیلی به شرح پیوست جهت اطلاع و اقدام مقتضی توسط مدیران کل و رؤسای ادارات انجمن اولیا و مربیان تقدیم می گردد.

 

 

http://10.30.170.46/portal/fileLoader.php?code=de0533bfe5001bd5759d7c1528773675

به اشتراک بگذارید :