تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ۱۰:۰۴:۱۲
کد مطلب:  647450
معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت آموزش و پرورش استان خبر داد
562نفر مشمول تبدیل وضعیت خدمتی قانون ایثارگران در استان همدان

معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت آموزش و پرورش استان همدان از 562نفر مشمول تبدیل وضعیت خدمتی قانون ایثارگران در استان خبر داد.

 

  به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان،  محمد بداغی گفت: در اجرای ماده 21قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و بند (ذ) ماده 87قانون برنامه ششم توسعه کشور، مشمولین پس مراحل گزینش ورعایت سایر مقررات مربوطه به رسمی قطعی تبدیل می شوند.

  بداغی افزود:  افراد مشمول می توانند تا پانزدهم مردادماه جهت پیگیری موضوع با مدارک و مستندات به امور اداری و تشکیلات ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق تابع استان مراجعه نمایند.

  وی خاطرنشان کرد: تاکنون 562نفردرسطح استان با مراجعه به ادارات نسبت به ارائه مدرک و مستندات اقدام نموده و مشمول تبدیل وضعیت گردیده اند.

به اشتراک بگذارید :