تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ۰۹:۲۰:۰۰
کد مطلب:  647711
درجلسه انجمن اولیا و مربیان دبیرستان دخترانه نرگس منطقه 1 تهران بیان شد:
"والدین نسبت به وظایف ونقش خود در قبال مدرسه و تربیت فرزندان آموزش ببینند"

مدیرکل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش وپرورش با حضور در دبیرستان نرگس منطقه 1 تهران با اعضای انجمن این مدرسه به گفتگو نشست.

 

رئیس انجمن مدرسه با انتقاد از دخالت بیش از اندازه برخی والدین در کار مدرسه عنوان کردند که برای رفع این مشکل برگزاری جلسات توجیهی برای والدین در ابتدای سال تحصیلی ضرورت دارد تا آنان نسبت به وظایف خود و نحوه تعامل با مربیان و معلمان آشنا شوند .دیگر اعضای حاضر یادآور شدند:در برنامه های آموزش وپرورش ،قابلیت  دانش آموزان مورد توجه قرار گیرد و روش های حل مسائل به جای حفظ مطالب به آنان آموزش داده شود. پیچیدگی مطالب درسی ،ارتباط بین معلم ودانش آموز را خدشه دار می کند وحجم مطالب  برخی از دروس ،انگیزه یادگیری دانش آموزان را کاهش می دهد.برگزاری جلسات مشترک بین والدین و معلمان می تواند در پیشرفت تحصیلی  کودکان و نوجوانان دانش آموز موثر بیافتد.

در پایان نورعلی عباسپور، نقش انجمن اولیا ومربیان را درهمسویی فعالیت های تربیتی خانه ومدرسه خاطر نشان کرد و گفت: با خواست و پیگیری انجمن مدرسه و حمایت مدیریت مدرسه ، می توان مهارت های زندگی را در سرلوحه فعالیت های آموزشی قرار داد.

 

به اشتراک بگذارید :