تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ۱۰:۱۵:۰۶
کد مطلب:  648071
فوری فوری !!!!!
ابلاغ دستورالعمل ثبت نام دانش آموزان مدارس

ابلاغ دستورالعمل ثبت نام دانش آموزان مدارس درسال تحصیلی 1397-1398

به گزارش مرکزاطلاع رسانی وروابط عمومی معاونت آموزش متوسطه، دستورالعمل ثبت نام وپذیرش دانش آموزان  مدارس کشور مربوط به سال تحصیلی 97-98ازوزارت آموزش وپرورش صادر وبه استانها ابلاغ گردید.

مفاداین بخشنامه بامحوریت سیاستهای مقام عالی وزارت مبنی برکاهش تمرکز وتفویض اختیار وبه منظور برنامه ریزی وسازماندهی ونظارت برامور مربوط به ثبت نام دانش آموزان تنظیم گردیده  ودراین راستا کمیته های مرتبط استانی ومنطقه ای مرتبط بااین ستاد ضمن بررسی اقدامات وارزیابی عملکرد درسطوح مختلف ،کیفیت وکمیت عملکرد واحدهای آموزشی رامورد سنجش وارزیابی قرارخواهند داد.

دراین دستورالعمل ضمن توجه به ثبت نام به موقع همه دانش آموزان ،پیش بینی های لازم درخصوص اجرای ساختار نظام جدیدآموزشی (3-3-6)واستقرارپایه دوازدهم صورت گرفته است.

این دستورالعمل نحوه ثبت نام دانش آموزان همه مدارس اعم از مدارس دولتی وغیردولتی ،مدارس استعدادهای درخشان ،مدارس شاهدو...ونحوه ثبت نام دانش آموزان اتباع بیگانه به تفصیل موردتوجه قرارگرفته است.

برای مشاهده دستورالعمل اینجا راکلیک کنید.

به اشتراک بگذارید :