تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ۱۱:۴۸:۴۰
کد مطلب:  648097
فرآیند انتخاب و آموزش ارزیابان خبره آموزش و پرورش
معاونت برنامه ریزی آموزش منابع انسانی مرکز خبرداد

فرآیند انتخاب و آموزش ارزیابان خبره آموزش و پرورش در برنامه سنجش شایستگی های حرفه ای مدیران آغاز گردید .

حمیدی گفت: به منظور اجرای دقیق و بهنگام برنامه سنجش شایستگی های حرفه ای مدیران مدارس پس از فراخوانی که  وزارت آموزش و پرورش با همکاری ادارات کل آموزش و پرورش استان های مجری ارسال نمود  از کلیه همکاران دارای شرایط که علاقه‌مند به همکاری با کانون ارزیابی و توسعه شایستگی مدیران مدارس در نقش «ارزیاب خبره آموزش و پرورش »بودند، مشروط به برخورداری از دانش‌ها، توانایی‌ها، مهارت‌ها و ویژگی‌های مندرج در اطلاعیه، دعوت به عمل آمد تا در جلسه ارزیابی توانمندیها و مهارتهای خاص حضور یابند تا پس از ارزیابی و کسب نمره لازم به عنوان ارزیابان خبره در کانون ارزیابی استانهای مجری بعد از گذراندن دوره های آموزشی ؛ کار سنجش شایستگی های حرفه ای مدیران مدارس را انجام دهند.

معاون برنامه ریزی منایع انسانی مرکز نیروی انسانی در ادامه عنوان نمود :  هر یک از ارزیابان منتخب می بایست از توانمندی‌های ذهنی و ویژگی‌های شخصیتی خاصی برخوردار باشند که برخی از این ویژگی ها شامل : تعهد به فرایند و مفهوم کانون ارزیابی ؛ مهارت‌های ارتباطی شامل: گوش دادن فعال، مهارت نوشتاری و بیان موثر ؛ مهارت‌های مشاهده شامل: دقت در جزئیات و مشاهده رفتار غیرکلامی ؛ توانایی‌های ذهنی شامل: چالاکی ذهنی، تفکر تحلیلی، حافظه خوب، قضاوت و تصمیم‌گیری عینی (عاری از پیش داوری) ؛ دانش روان شناسی: شناخت تفاوت های فردی و روان شناسی شخصیت ؛ دانش مدیریت: آشنایی با اصول، روش‌ها و فنون مدیریت ؛ توانایی جسمانی: توانایی انجام کار فشرده در طی روز ؛ ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری: پایبند به اصول اخلاقی و اخلاق حرفه‌ای، انضباط و سازمان یافتگی، علاقه به مباحث سنجش و ارزیابی، مدیریت زمان و رعایت اصول رفتار اجتماعی می باشد.

حمیدی در خاتمه تاکید نمودافرادی که به عنوان ارزیاب انتخاب می شوند بعد از گذراندن دوره های آموزشی و توجیهی لازم باید قادر باشند وظایفی از قبیل:   مشاهده و ثبت رفتار ارزیابی شوندگان ؛ مصاحبه با ارزیابی شوندگان جهت کشف توانایی های آن ها در انجام رفتار و ثبت اطلاعات لازم ؛  طبقه بندی مشاهدات و اطلاعات جمع آوری شده بر حسب شایستگی های مورد نظر در مرکز ؛  رتبه بندی شایستگی های افراد ؛  تبادل نظر با سایر ارزیابان و قضاوت گروهی در خصوص نیم رخ شایستگی فرد  را به نحو قابل قبولی انجام دهند

به اشتراک بگذارید :