تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ۱۳:۰۷:۰۲
کد مطلب:  745516
مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش‌وپرورش در شیراز تاکیدکرد:
مدارس شاهد زاییده مفاهیم ارزشی انقلاب اسلامی است

به گزارش روابط عمومی اداره کل امورشاهد وایثارگران ، محمدرضا رزاقی در آیین افتتاحیه کارگروه کیفیت بخشی فعالیت های آموزشی ، پرورشی و اجرایی مدارس شاهد دوره ابتدایی در استان های بوشهر، هرمزگان و فارس گفت: مدارس شاهد زاییده مفاهیم ارزشی انقلاب اسلامی است و بر همین اساس باید به آن به عنوان یک جریان نگریسته شود و پایداری و پویایی این جریان است که می تواند قوام آنرا تضمین کند.

مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش‌وپرورش گفت: تعلیم و تربیت ضروت جوامع انسانی است و در ابتدایی ترین شکل آن که نهاد خانواده است دارای یک نظام تعلیم و تربیتی می باشد .

رزاقی با اشاره به تئوری های مختلف در امر تعلیم وتربیت در جوامع مختلف، گفت: مدارس شاهد زاییده مفاهیم ارزشی انقلاب اسلامی است  و بر همین اساس باید به آن به عنوان یک جریان نگریسته شود و پایداری و پویایی این جریان است که می تواند قوام آنرا تضمین کند.

مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش‌وپرورش گفت: بر اساس آخرین اساسنامه مدارس شاهد در سال 96 ، یکی از وظایف اداره کل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش ، استاندارد سازی مدارس شاهد است.

وی افزود: هدف از استاندارد سازی مدارس شاهد، ایجاد یک سبک و الگویی اختصاصی در این مدارس به عنوان ثمره مفاهیم ارزشی انقلاب اسلامی است تا این مدارس به واسطه نگاه ارزشی و انقلابی  به آنها ، به عنوان الگوی سایر مدارس معرفی شوند.

مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به الگو برداری بسیاری از مدارس بنام از فرایند آموزشی در مدراس شاهد ، گفت: مدرسه رکن اصلی نظام تعلیم و تربیت است و مدیران مدارس نیز رکن اصلی مدرسه می باشند و بر همین اساس تلاش ما این است تا با عینیت بخشی به متن سند تحول بنیادین در قالب برگزاری کارگاه های کیفیت بخشی برای مدیران ، تعلیم و تربیت در مدارس شاهد را به عنوان یک مدل موفق معرفی کنیم. 

رزاقی محوریت این کارگاه ها را  ایجاد تعامل بین مدیران مدارس شاهد عنوان کرد و گفت: در این فرایند چهارچوب فعالیت  مدارس شاهد شکل واحدی به خود می گیرد و محتوای آن ، با در نظر گرفتن شرایط بومی ، فرهنگی و اجتماعی متفاوت تعریف شود.

مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش‌وپرورش افزود: ما به دنبال این هستیم تا ضروت تعلیم و تربیت را به عنوان یک مدل و با کمک مدیران مدراس در مدارس شاهد ارائه دهیم .

رزاقی گفت: نگاه ما این است که جریان تعلیم و تربیت در مدراس شاهد با محوریت شوق انگیزی پیش رود و این شعار جدی ما است، چرا که اگر مدرسه شوق انگیز نشود و وارد دنیای کیفی دانش آموزان نشود، نمی توان انتظار موفقیت داشت.

وی گفت: این کارگاه ها در قالب چهار محتوا تعریف شده که شامل، چرایی و چگونگی رفتار ، مدیریت راهبرانه به عنوان یک ضرورت در مدراس شاهد ، تبیین ماموریت ها و فعالیت های مدراس شاهد و همچنین تدوین نقشه راه برای این مدارس در قالب سند تحول بنیادین، تعالی مدیریت و تدبیر به عنوان ابزار در رسیدن به اهداف مورد نظر .

به اشتراک بگذارید :