تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ۱۱:۳۰:۰۸
کد مطلب:  756852
برگزاری کارگاه آموزشی سه روزه توانمند سازی کارشناسان استانی در توسعه آموزش مهارت های زندگی و شهروندی با تاکید بر سبک زندگی ایرانی – اسلامی

کارگاه آموزشی سه روزه توانمند سازی کارشناسان استانی در توسعه آموزش مهارت های زندگی و شهروندی با تاکید بر سبک زندگی ایرانی – اسلامی با مشارکت معاونت آموزش ابتدایی و مرکز امور بین الملل برگزار گردید.

به گزارش دفتر معاونت آموزش ابتدایی، کارگاه آموزشی سه روزه توانمند سازی کارشناسان استانی در توسعه آموزش مهارت های زندگی و شهروندی با تاکید بر سبک زندگی ایرانی – اسلامی با مشارکت معاونت آموزش ابتدایی و مرکز امور بین الملل از امروز سه شنبه 27 آذرماه شروع بکار کرد.

در این کارگاه آموزشی از ده استان بوشهر، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمان، گلستان، لرستان، مرکزی و هرمزگان تعداد 9 نقر از هر استان شامل؛ مسئولین اداری حوزه معاونت ابتدایی و عشایر، مدیر دبستان، راهبر آموزشی و ... حضور دارند.

صبح امروز اولین کارگاه توسط استاد کاظم زاده با عنوان مبانی روانشناختی مهارت های زندگی و شهروندی با تاکید بر سبک زندگی ایرانی – اسلامی برگزار گردید.

کارگاه مهارتهای زندگی و شهروندی توسعه نگر با تاکید بر سبک زندگی ایرانی اسلامی توسط استاد افشم، کارگاه بررسی مقایسه ای رویکردهای آموزش مهارت های زندگی با تاکید بر سبک زندگی ایرانی اسلامی توسط استاد مجدفر، کارگاه ارزیابی پیشرفت مهارتهای زندگی و شهروندی در ارتباط با پیشرفت تحصیلی با تاکید بر سبک زندگی ایرانی اسلامی توسط استاد حاجی آقالو و کارگاه پیوند یادگیری مدرسه ای (برنامه درسی) و مهارت های زندگی و شهروندی با تاکید بر سبک زندگی ایرانی اسلامی توسط استاد شکوهی طی امروز و فردا برگزار می گردد.

  

به اشتراک بگذارید :