تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ ۱۶:۲۷:۲۸
کد مطلب:  768180
مهاجرانی خبر داد:
توافق همکاری با سازمان  اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران در راستای برگزاری المپیاد ادبی منطقه ای

رییس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان از توافق همکاری با سازمان  اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران در راستای برگزاری المپیاد ادبی منطقه ای در آینده نزدیک خبر داد.به گزارش روابط عمومی مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان، فاطمه مهاجرانی اظهارداشت: این جلسه و نشست در راستای برگزاری المپیاد ادبی منطقه ای ، با دکتر اشرف بروجردی رئیس سازمان  اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. 
وی تصریح کرد: در این دیدار موضوع همکاری و مشارکت سازمان  اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران با آموزش و پرورش برای برگزاری المپیاد ادبی منطقه ای مطرح شد که مورد توافق طرفین قرار گرفت.
شایان ذکر است : مقرر شد در این خصوص تفاهم نامه ای تنظیم  و در این مورد مشارکت داشته باشند.

 

 

به اشتراک بگذارید :