تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۱۵:۱۱:۵۸
کد مطلب:  769181
مدیرکل امور شاهد و ایثارگران: ما برای محقق کردن برنامه های دفتر شاهد ملزوماتی داریم که باید با آن پیش برویم

رزاقی: سند تحول بنیادین، قانون برنامه جامع خدمات رسانی به ایثارگران، آخرین اساسنامه طرح شاهد، بر نامه ششم توسعه، مصوب های ستاد مرکزی شاهد و طرح تدبیر و برنامه تعالی را از جمله این ملزومات دانست.

جلسه هم اندیشی درباره عملیاتی شدن و انسجام در فعالیت های آموزشی وپرورشی و اجرایی طرح های شاهد (نقشه راه) و مأموریت اداره کل امور شاهد و ایثارگران با حضور روسای شاهد وایثارگران استان های مختلف کشور در دفتر مدیر کل امور شاهد و ایثارگران در حال برگزاری است.

در این جلسه که از روز گذشته آغاز شده و تا امروز ادامه دارد.محمدرضا رزاقی، مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش گفت: ما برای محقق کردن برنامه های اداره کل  شاهد ملزوماتی داریم که باید با آن پیش برویم.

رزاقی سند تحول بنیادین، قانون برنامه جامع خدمات رسانی به ایثارگران، آخرین اساسنامه طرح شاهد، بر نامه ششم توسعه، مصوب های ستاد مرکزی شاهد و طرح تدبیر و برنامه تعالی را از جمله این ملزومات دانست.

ایشان رسیدگی به امر تحصیلی فرزندان شاهد وایثارگران ، ترویج فرهنگ ایثاروشهادت و حمایت حقوقی از قوانین مرتبط با ایثارگران فرهنگی را مأموریت های این اداره کل در مقطع کنونی بیان نمودند

به اشتراک بگذارید :