تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ۱۲:۳۴:۳۷
کد مطلب:  771671
معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش وپرورش استان کردستان:
برنامه ریزی برای ارتقا سواد سلامت دانش آموزان اصلی ترین وظیفه مراقبین سلامت در مدارس است

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش وپرورش استان کردستان در جلسه مراقبین سلامت گفت : برنامه ریزی برای ارتقا سواد سلامت دانش آموزان اصلی ترین وظیفه مراقبین سلامت در مدارس است

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش کردستان افشین خوشگوار، در دوره ضمن خدمت مراقبین سلامت آموزش و پرورش نواحی یک و دو سنندج در سخنانی با اشاره به اهداف سند تحول بنیادین ، پسوند تربیت در ساحت های ششگانه را مهم و قابل توجه عنوان کرد و اظهار داشت: تربیت به معنای شکوفا کردن توانایی ها و استعدادهای یک فرد و از حالت بالقوه به بالفعل در آوردن ظرفیت های نهفته است و در نقطه مقابل آموزش است که مفهوم انتقال معلومات را می رساند .

وی افزود: اهداف ، برنامه ها و اقدامات معاونت تربیت بدنی و سلامت در هر سه حوزه سلامت ، تربیت بدنی و مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی متاثر و برگرفته از ساحت های تربیتی، زیستی و بدنی است و در این ساحت نیز پرداختن به سلامت و بهداشت دانش آموزان به عنوان هدف غایی و نهایی مد نظر قرار گرفته است .

خوشگوار وظیفه، رسالت و ماموریت مراقبین سلامت در آموزش و پرورش رایک وظیفه خطیرو ویژه دانست و گفت: اگراهداف سند تحول به خوبی عملیاتی شود قطعا موضوع ارتقای سلامت جسمی و روحی وروانی دانش آموزان بایستی بیشتر از وظعیت فعلی مورد توجه و عنایت قرار گیرد.

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش در ادامه عنوان نمود :برای این منظور لازم است میان تمام بخش های اجرایی و عملیاتی در مجموعه آموزش و پرورش نسبت به اهداف تعیین شده یک فهم مشترک ایجاد شود و این فهم و درک مشترک باعث شکل گیری یک گفتمان مشترک در سطوح مختلف گردد..

خوش گوار نگاه متوازن و متعادل به ساحت های شش گانه را رمز شکل گیری این مفهوم و گفتمان مشترک عنوان کرد و اشاره نمود: متاسفانه در حال حاضر با افراط در پرداختن به مسائل صرف درسی و آموزشی شاهد غفلت از سایر ساحت ها هستیم که در این میان بحث سلامت و بهداشت به عنوان یکی از زیر شاخه های ساحت زیستی و بدنی برای برخی از مدیران در اولویت های پایین قرار گرفته است .

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل ، ماهیت و رویکرد برنامه های حوزه سلامت و بهداشت را مبتنی بر آگاه سازی و فرهنگ سازی برشمرد و گفت: برنامه ریزی برای ارتقا سواد سلامت دانش آموزان اصلی ترین وظیفه مراقبین سلامت در مدارس است و اجرای برنامه هایی چون سفیران سلامت، مدارس مروج، آموزش مفاهیم خود مراقبتی گویای اهمیت فرهنگ سازی و نهادینه کردن اهمیت سلامت و بهداشت عمومی و فردی در مدارس است .

وی با اشاره به تعاریف مختلف سواد وحیطه های آن دانستن اطلاعات مهم درباره تغذیه سالم و کنترل بیماریها را تعریف سواد سلامتی عنوان کرد وخاطر نشان نمود: سیاست حاکم بر حوزه بهداشت و سلامت آموزش و پرورش تاکید بر آموزش همگانی است و در این راستا مقرر شده در چند سال آینده تمامی فرهنگیان به ویژه معلمان در مباحث این بخش توانمند و به روز شوند تا به عنوان سفیر سلامت منادی مباحث مربوط به بهداشت در میان دانش آموزان گردند و انتقال این مباحث و فرهنگ  سازی تنها مختص به مراقبین سلامت نباشد .

خوشگوار در پایان با اشاره به مشکلات موجود در این حوزه از جمله کمبود امکانات و نیروی انسانی ، عدم  همکاری برخی از مدیران با برنامه های بخش سلامت و بهداشت از تلاش بی وقفه مراقبین سلامت ناحیه تقدیر به عمل آورد.

به اشتراک بگذارید :