تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ۱۲:۳۰:۵۳
کد مطلب:  818129
با حضور معاون هماهنگی آموزش و پرورش خراسان رضوی برگزار شد:
اولین جلسه کارگروه برنامه ریزی و راهبری طرح های مشترک معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و وزارت آموزش و پرورش

با حضور معاون هماهنگی آموزش و پرورش خراسان رضوی، معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان، مشاور مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی در امور بانوان، اولین جلسه کارگروه برنامه ریزی و راهبری طرح های مشترک معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و وزارت آموزش و پرورش برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی، حسین شادکام معاون هماهنگی آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: در کارگروه برنامه ریزی و راهبری تبیین طرح های مشترک معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و وزارت آموزش و پرورش، سه طرح اساسی مطرح شده است که این طرح ها شامل طرح ارتقای آگاهی دانش آموزان دختر با جایگاه، نقش و عملکرد نهادهای مدنی، طرح آموزش حقوق شهروندی به دانش آموزان، اولیاء و مربیان و همچنین طرح ارتقای مهارت های پرورشی دبیران مدارس دخترانه می باشد و این طرح ها با برش استانی که از سوی وزارت آموزش و پرورش انجام شده در آموزش و پرورش استان خراسان رضوی آغاز به کار می کند.

وی افزود: طرح حامی یا همان طرح خواهر خواندگی بین مدارس از دیگر طرح های این کارگروه می باشد که در راستای توسعه عدالت آموزشی و تربیتی با محوریت کاهش محرومیت و افزایش مشارکت های مردمی در جهت جذب مشارکت حداکثری با حفظ کارگروه های سیاست گذاری و نظارتی وزارت آموزش و پرورش در کنار طرح های ذکر شده اجرا خواهد شد.

قابل ذکر است منصوره کشوری مشاور مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی در امور بانوان و دبیر این کارگروه در ابتدای این نشست گفت: طرح ارتقای آگاهی دانش آموزان دختر با جایگاه، نقش و عملکرد نهادهای مدنی با اهداف افزایش آگاهی و دانش والدین، مربیان مدارس و دانش آموزان دختر با جایگاه و نقش نهادهای مدنی، افزایش سطح انگیزشی دانش آموزان دختر، والدین و مربیان در جهت مشارکت و فعالیت در نهادهای مدنی و همچنین افزایش حس مسئولیت در نوجوانان و کاهش آسیب های اجتماعی، در مدارس دخترانه پایه یازدهم دوره متوسطه اجرا می گردد.

وی افزود: طرح آموزش حقوق شهروندی به دانش آموزان، اولیاء و مربیان با اهداف آشنایی دانش آموزان با حقوق شهروندی، تکالیف و مسئولیت ها، توسعه روابط اخلاقی و افزایش همدلی و همبستگی بین اعضای جامعه، دانش افزایی و ارتقای آگاهی دانش آموزان با حقوق فردی و اجتماعی و تقویت مهارت های موثر جهت احقاق حقوق مدنی و مشارکت آگاهانه برای حضور در عرصه های مختلف فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، در مدارس دخترانه پایه دهم دوره متوسطه عملیاتی خواهد گردید.

منصوره کشوری ادامه داد: طرح ارتقای مهارت های پرورشی دبیران مدارس دخترانه با اهدافی همچون افزایش سطح سلامت روانی اجتماعی مربیان و دانش آموزان در حوزه های آموزشی و فرهنگی، رشد مهارت های مربیان مدارس در راستای پرورش نسلی سالم و با نشاط و ارتقای کمی و کیفی شاخص های مرتبط با آموزش و فرهنگ، در مدارس دخترانه دوره متوسطه اول اجرا خواهد شد.

به اشتراک بگذارید :