21 محرم 1441

دیدگاه
ردیف عنوان تاریخ شروع تاریخ پایان بیشتر
1 اطلاعیه شماره 2 قابل توجه معرفی شدگان چندبرابر ظرفیت رشته‌های تحصیلی مورد نیاز آموزش و پرورش در دانشگاه فرهنگیان سال 1398 ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ بیشتر
2 پوستر پروژه مهر98 ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ بیشتر
دسترسی به سایت مناطق آموزش و پرورش شهر تهران
 
   
                                                                                                 
   
  
        
ردیف دسته بندی عنوان تاریخ ثبت نوع زیر نوع دانلود
1 قوانین و مقررات سند چشم انداز 1404 ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ سایر سایر دانلود
2 قوانین و مقررات نقشه جامع علمی کشور ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ سایر سایر دانلود
3 قوانین و مقررات برنامه پنجم توسعه کشور ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ سایر سایر دانلود
4 قوانین و مقررات سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ سند تحول بنیادین سایر دانلود
5 قوانین و مقررات سیاست های کلی مقام معظم رهبری در ایجاد تحول بنیادین ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ سند تحول بنیادین سایر دانلود
6 قوانین و مقررات برنامه درس ملی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ سایر سایر دانلود
نظرسنجی
  • نظر شما درخصوص خدمات ارائه شده در سایت چیست؟