تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۲۹ ۱۰:۲۴:۰۳
کدمطلب: L7Pkd0FF
چرا جاي مديركل «امورمردان

روزنامه ايران

عطف به مطلب مندرج در آن رسانه مورخ24/6/95 با عنوان « چرا جاي مديركل «امورمردان » درآموزش و پرورش خالي است ؟ » عين جوابيه دفتر امور زنان وخانواده اين وزارتخانه را به اطلاع مي رساند :

نظام جمهوري اسلامي ايران به نقش زنان در توسعه و تعالي جامعه عنايت ويژه اي دارد به گونه اي كه اين جهت گيري روشن و آشكار درمفاد قوانين به وضوح مشاهده مي شود اما عليرغم حمايت ها و اقدامات اساسي كه تاكنون در راستاي تعالي جايگاه زن در جامعه صورت پذيرفته است ، با نگاه متعالي اسلام به زن فاصله زيادي وجود دارد . ارائه سيماي مطلوب از زن و بهره مندي از پتانسيل اين قشر از جامعه در جهت توسعه كشور ، مستلزم توازن امكانات و توزيع متعادل فرصت هاي موجود بين افراد جامعه با نگاه ويژه و كارشناسانه به خلاء ها و محروميت ها مي باشد.

لازم به ذكر است كه نگاه در اين توجه نگاه اعتدالي است و اعتدال براين اصل استوار است كه همگان از تسهيلات ، امكانات و فرصت ها به طور عادلانه برخوردار شوند چرا كه نقش هاي مشترك دو جنس به واسطه تاثير جنسيت گاهي تفاوت در روش ها الزامات و حمايت ها را طلب مي نمايد . از اين روشناخت نيازها ، محروميت ها وخلاءهاي موجود در خصوص زنان فرهنگي ودختران دانش آموز و خانواده ها و ارائه راهكار جهت برون رفت ازمشكلات بسيار ضروري مي باشد اما بعضا شاهد تاثير ديدگاه هاي ثابت و كليشه اي و ناديده انگاري جنسيت در تدوين برنامه هاي كلان بوده ايم (آمار ارائه شده 20 درصدي مديريت زنان كه نويسنده محترم به آن اشاره نمود گواه براين امر مي باشد) كه امثال اين موارد موجب بروز نابساماني بسيار در فرآيند محروميت زدايي و بهره مندي عادلانه دختران دانش آموز و زنان فرهنگي از فرصت ها ، منابع و امكانات آموزش و پرورش مي شود .

از اين رو به منظور جاري سازي نگاه جنسيتي در برنامه ريزي هاي كلان آموزش و پرورش با رويكرد توجه ويژه به دختران دانش آموز و زنان فرهنگي و جلب نگاه ها به مسائل و مشكلات مخاطبين ، وجود ساختاري تخصصي در اين سيستم لازم است تا با رصد محروميت ها و متناسب با آن برنامه ريزي اصولي با رويكرد اعتدال به دور از هرگونه افراط و تفريط ، و تقسيم بندي براساس جنسيت ، زمينه مناسب براي ارتقاء جايگاه زنان و دختران و بهره مندي از منابع و فرصت هاي موچود براي آنان را فراهم نمايد . ضمن اينكه قطعا در صورت دستيابي به نظام آموزش و پرورش مبتني برتناسب جنسيتي و توزيع عادلانه فرصت ها امكانات و موقعيت ها ديگر به مجموعه اي با عنوان دفتر امور زنان درسطح آموزش و پرورش نيازي نخواهد بود ولي در حال حاضر بنا به ضرورت و پذيرش ساختار حوزه زنان درتمام دستگاه ها و وجود معاونتي به نام معاونت امور زنان و خانواده در رياست جمهوري ، اين دفاتردرنهادها و سازمان ها ايجاد گرديده و لازم است تا استيفاي كامل حقوق مادي و معنوي زنان و دختران در عرصه هاي مختلف توسعه و تقويت گردد . شايان ذكر است دفتر امور زنان وزارت آموزش و پرورش با همه مشكلات و تنگناها اقدامات زيادي را در ستاد ، استان و مناطق با مشاركت عوامل تاثير گذار درون و برون سازماني به انجام رسانده است چنانچه نويسنده محترم مقاله ، مايل بودند مي توانند از طريق دفتر امور زنان درجريان برنامه ها و فعاليت ها قرار بگيرند .

اگر نويسنده مقاله اشاره به حضور كم رنگ زنان در عرصه هاي مديريتي و سياست گذاري ها دارد چرايي اين مطلب را بايد از مديران و سياست گذاران ارشد در همه دستگاه ها جويا شد و به اين دوره و يا وزارتخانه متبوع ما بر نمي گردد . اين نگاه كه ساري و جاري در كشور ماست هم نيازمند سال ها تلاش و كوشش است كه بايد از جانب زنان اتفاق بيفتد و هم نيازمند اصلاح نگرش است كه بايد در ديدگاه مردان اتفاق بيفتد

به اشتراک بگذارید :