تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ ۱۹:۳۴:۴۰
کدمطلب: RBfiD4qk
وزير آموزش و پرورش در ديدار با اعضاي شوراي مركزي سازمان معلمان ايران:
گفتمان سازي « مدرسه محوري» با همكاري معلمان، رسانه ها و تشكل هاي فرهنگي ميسر مي شود

وزيرآموزش و پرورش با اشاره به ظرفيت رسانه ها وتشكل هاي معلمي در جريان سازي برنامه هاي آموزش و پرورش، گفت: گفتمان سازي « مدرسه محوري» با همكاري معلمان، رسانه ها و تشكل هاي فرهنگي ميسر مي شود.

به گزارش مركز اطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، عصر امروز فخر الدين دانش آشتياني در ديدار با اعضاي شوراي مركزي سازمان معلمان ايران كه در ساختمان شهيد رجايي برگزار شد، با اشاره به گستردگي برنامه هاي آموزش و پرورش اظهار كرد: همواره سعي كرده ام با تشكل هاي فرهنگيان جلسات هم انديشي داشته باشم و از اين جهت آمادگي پذيرش هرگونه نقد يا پيشنهادي را دارم.

وي با بيان اين كه « مدرسه محوري» در برنامه هاي آموزش وپرورش شعاري نيست، تصريح كرد: تفويض اختيارات بيشتر به مديران مدرسه و تحقق « مدرسه محوري» به برخي تغييرات ساختاري و نگرشي در رويكردهاي مديران نيازاست كه اين امر فرآيندي زمان براست.

عضوكابينه تدبير واميد وظيفه «حوزه ستادي» را سياست گذاري توصيف كرد و افزود: اولين گام براي تحقق «مدرسه محوري»، واگذاري بخشي از اختيارات ستاد به استان ها و به دنبال آن واگذاري اختيارات از استان ها به مناطق و مدارس است كه در اين راستا كميته اي در حوزه ستادي تشكيل شده كه ضرورت ارسال بخشنامه‌ها به استان ها و مناطق را مورد بررسي قرار مي دهد تا از تعدد ارسال بخشنامه هاي غيرضروري جلوگيري كند.

دانش آشتياني با بيان اين كه مديران مدارس بايد «رهبران آموزشي» باشند، خاطرنشان كرد: تا زماني كه مديران مدارس در نقش كارمندان اداري وظيفه پاسخ دهي به بخشنامه ها را داشته باشند، فرآيند ياددهي – يادگيري در مدارس به كندي انجام مي شود. 

وي ادامه داد: اصل تعليم و تربيت در مدرسه اتفاق مي افتد و مدير مدرسه در اين راستا نقش ويژه اي دارد، به همين دليل بايد براي ارتقاي سطح دانش و انگيزش مديران مدارس برنامه هايي را تدارك ببينيم .

وزيرآموزش و پرورش با بيان اين كه تمركز در ساختار اداري، خلاقيت را از بين مي برد، عنوان كرد: تمركز زدايي يكي از برنامه هاي جدي آموزش و پرورش در اين زمينه است كه نياز به بستر لازم براي تغيير نگرش مديران دارد كه اين موضوع فرآيندي زمان بر است.

دانش آشتياني به نقش رسانه ها در تبيين و تغيير نگرش اوليا و دانش آموزان نسبت به برنامه هاي آموزش و پرورش به ويژه «مدرسه محوري» اشاره كرد و گفت : اگر معلم، دانش آموز و اولياي دانش آموز نسبت به مدرسه تعلق خاطر داشته باشند و همين ويژگي موجب هويت مستقل خواهدشد و در اين قالب فرآيند ياددهي – يادگيري با كيفيت مطلوبي صورت خواهد گرفت.

وي اظهار كرد : در فرآيندگفتمان سازي برنامه هاي آموزش وپرورش به ويژه «مدرسه محوري» نزد خانواده هاو دانش آموزان بايد از ظرفيت رسانه ها، تشكل هاي معلمي، صاحب نظران تعليم وتربيت و معلمان اهل قلم استفاده كرد، در اين صورت است كه گفتمان آموزش و پرورش تبديل به مسئله ملي مي شود و مي توان با كمك همه بخش هاي آموزش و پرورش ، به ارتقاي كيفيت دست يافت.

دانش آشتياني به محدوديت هاي نيروي انساني درآموزش و پرورش پرداخت وگفت: اعتقادم اين است كه موضوعات مربوط به نيروي انساني  اعم از جذب، آموزش هاي ضمن خدمت و ديگر موارد بايد با ايجاد ساختار مناسب و هدف‌مند در «سازمان نظام معلمي»پيگيري شود و در اين زمينه تشكل هاي معلمي، مي توانند موثر باشند.

گفتني است؛ در ابتداي اين جلسه اعضاي شوراي مركزي سازمان معلمان، با حضور وزيرآموزش و پرورش به بررسي موضوعات مبتلا به آموزش و پرورش پرداختندو نظرات پيشنهادي خود را ارائه دادند.

به اشتراک بگذارید :