تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ ۱۳:۲۴:۰۴
کدمطلب: S70iK6S6
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش :
تصوير مدرسه در سند تحول بنيادين با مدرسه محوري محقق مي شود

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش وپرورش تحقق تصوير ارائه شده از مدرسه در سند تحول بنيادين را در سايه مدرسه محوري توصيف كرد.

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش ، پيش از ظهر امروز علي زرافشان در مراسم تجليل از مدارس برگزيده «طرح تعالي مديريت مدرسه» كه در تالار آدينه تهران برگزار شد، گفت:  ارتقاي كيفيت، سنجش شاخص هاي كيفيت، مدرسه محوري و تربيت يكپارچه  از رويكردهاي جديد ‌آموزش وپرورش است.

وي افزود: سنجش شاخص كيفيت نه تنها مطالبه نظام تعليم وتربيت در جمهوري اسلامي است ، بلكه يك مطالبه جهاني است.

زرافشان موضوع ارتقاي كيفيت رايكي از اهداف آموزش براي همه برشمرد و تصريح كرد: موضوع توسعه پايدار به عنوان يك برنامه جهاني بيش از يك دهه است كه موردپي گيري قرار گرفته است.

معاون آموزش متوسطه وزير آموزش وپرورش اظهار كرد: براساس سند تحول ، مدرسه كانون اصلي تغيير و تحول است و داراي قدرت تصميم گيري و پاسخ گويي است،  بنابراين مدرسه كانون محله و اصلي ترين جايگاه آموزش وپرورش است.

وي تصريح كرد: تصويري كه سند تحول بنيادين از مدرسه ترسيم نموده است، تنها با مدرسه محوري محقق خواهد شد، آنچه در سند آمده است بايد از مدرسه مطالبه شود.

زرافشان با بيان اينكه مدرسه بايد اهداف درس ملي را محقق سازد، خاطرنشان كرد:  زيرنظام هاي سند تحول برنامه درسي در سه سطح لحاظ شده است ؛ سطح اول تجويزي است كه تمام دانش آموزان بايد اين سطح را فراگيرند ، سطح دوم نيمه تجويزي است كه اين اختيار را به معلم مي دهد تا از بين مطالب ارائه شده ، موضوعات موردنظر را انتخاب كند و سطح 3  غيرتجويزي است كه طي آن موضوعات موردنظر توسط معلمان و با مشورت اوليا و دانش آموزان انتخاب و در مدرسه ارائه مي شود.

معاون آموزش متوسطه وزير آموزش وپرورش گفت: سند تحول ، سند تربيت است ،‌ البته تربيت نه به معني امور تربيتي، بلكه به معني يكپارچه ديدن آموزش وپرورش و تربيتي موردنظر است كه در دل آن ،آموزش وپرورش توأمان وجود دارد.

وي افزود: يادگيري دانش ، دانش آموزان را توانمند نمي سازد، بلكه بايد تحولات در محيط اتفاق بيفتد و با توجه و دسترسي فرد به فناوري و تسهيل يادگيري اين امر صورت گيرد.

زرافشان با اشاره به سرعت تحول در دهه هاي اخير با طرح اين سؤال كه آموزش وپرورش آينده چگونه خواهد بود، گفت: براي پاسخ به اين پرسش، آراي كشورهاي مختلف جمع آوري و در نهايت يك سند تدوين و در كشور كره جنوبي از آن رونمايي شد.

وي افزود: طرح تعالي يعني پاسخ به كيفيت ، مدرسه يك مسير پيشرفت را طي مي كند كه نام اين فرآيند برنامه تعالي مديريت مدرسه است.

معاون آموزش متوسطه وزير آموزش وپرورش خاطرنشان كرد: مدرسه مانند دانش آموز در موقعيت يادگيرنده قرار دارد و بايد  خودش را براي دست يابي به حيات طيبه آماده كند ، بنابراين ، حيات طيبه كه در سند تحول آمده است تنها هدف يادگيرنده نيست، بلكه هدف مدرسه نيز هست.

وي افزود: در طرح مديريت مدرسه ، بازنگري از هويت مدرسه ، توجه به فرآيندهاي درون مدرسه اي در قالب ساحت هاي مختلف و تدارك تربيت چند ساعته براي دانش آموزان از جمله برنامه هاست.

زرافشان اظهار كرد: در برنامه تعالي مديريت مدرسه ، مشاركت جويي همراه با مشاركت پذيري صورت مي گيرد، يعني همه عوامل مدرسه بايد در اجراي اين طرح شركت كنند و با تلاش ارزيابان و تيم تعالي مدرسه اين طرح در حال اجراست.

وي با اشاره به توافق نامه بين المللي 2030 گفت: اهداف سند ملي ما در اين تفاهم نامه آمده است كه البته  اجراي مفاد اين تفاهم نامه براي كشورها الزام آور نيست ، بنابراين؛ براساس افق چشم اندازكه قرار است ،كشور اول منطقه باشيم اين است كه بايد  با ساير كشورها مقايسه شويم و در اين مسير حركت كنيم ضمن آن كه  ايران توافق 2030 را صرفا در چارچوب سند تحول انجام مي دهد.

به اشتراک بگذارید :