تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۰۶ ۰۹:۵۸:۳۷
کدمطلب: 8Cm9AlDi
نقدي برآسيب هاي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش

روزنامه رسالت

عطف به مطلب مندرج در روزنامه رسالت  مورخ21  اسفند ماه 95 با عنوان «نقدي برآسيب هاي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش» جوابيه رييس ستاد اجراي سند تحول بنيادين وزارت آموزش و پرورش را به اطلاع  مي رساند:

از سال 1390 كه سند تحول و برنامه درسي ملي به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي آموزش و پرورش رسيده ، مبناي تاليف كتب جديد برنامه درسي ملي مي باشد و در اين راستا تلاش شده كه تغييرات لازم در برنامه درسي مدارس با الهام از اسناد مذكور اعمال گردد منتها اين روند به صورت مستمر با بازخورد گيري در مسير اصلاح و بهبود قرار دارد و بنابراين نگارنده محترم بهتر است كتب جديد را بررسي و نظرات و پيشنهادات خود را به سازمان پژوهش و برنامه ريزي درسي ارسال نمايند .

طرح هاي اجرائي در مدارس مثل طرح جابربن حيان ، طراح كرامت وا مثالهم طرح هاي مكمل برنامه درسي مي باشند بنابراين طرح هاي مذكور مغايرتي با برنامه درسي رسمي ندارند و جنبه مكمل داشته و به كيفيت بخشي فرايند آموزش كمك مي نمايند .

درخصوص ارزشيابي از اقدامات خصوصا درحوزه كتاب هاي درسي اين روند از سوي سازمان پژوهش و برنامه درسي هم ساله انجام مي شود و نگارنده محترم با مراجعه به سايت سازمان پژوهش مي توانند اطلاعات بيشتري كسب نمايند .

به منظور هماهنگي در اجراي برنامه هاي تحول اولا ضمن تشكيل شوراي راهبري اجراي سند تحول و شوراي معاونان وزارتخانه اين قبيل هماهنگي انجام مي گيرد ،ثانيا بر فرايند ابلاغ دستور العمل ها و بخشنامه ها از طريق كميته مستند سازي نظارت و هماهنگي صورت مي گيرد ، در صورتيكه نگارنده مصاديق خاصي سراغ دارند منعكس نمايند .

مهم ترين مسير اجرائي شدن سند تحول ، بستر نظام جامع برنامه ريزي و برنامه هاي سالانه واحدهاي ستادي – استانها و مناطق مي باشد بنابراين ، راهكارهاي سند تحول از طريق تدوين نقشه راه و تدوين زير نظام و تنظيم برنامه هاي سالانه در مسير اجرائي شدن قرار دارد . چرا كه هر نوع تحولي علاوه برايجاد بينش ، بستر اجرائي لازم دارد كه با استقرار نظام جامع برنامه ريزي اين امر در جريان است و هم اكنون راهبردها و سياست هاي سال 96 وزارت آموزش و پرورش ضمن ابلاغ به معاونت هاي مربوطه در پورتال مركز اطلاع رساني نيز قرار گرفته است نگارنده محترم را دعوت مي نمايد تا اجراها و سياست ها و هم چنين برنامه هاي سال 95 را ملاحظه و انشا ا... درارديبهشت ماه 96 برنامه هاي سالانه نيز منتشر خواهد شد .

به اشتراک بگذارید :