تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۰۶ ۱۰:۰۱:۰۷
کدمطلب: dyhy2Ff6
آمار بي سوادي كاهش نيافته است

روزنامه فرهيختگان

عطف به مطلب مندرج در روزنامه فرهيختگان مورخ15 اسفند ماه 95 با عنوان « آمار بي سوادي كاهش نيافته است » جوابيه سازمان نهضت سواد آموزي به شرح زير است: روزنامه مذكور تقريبا به نحو مناسبي فعاليت هاي اين سازمان را در محورهايي تحت عنوان فراتر از تعهد حضور پر رنگ نوجوانان زير 19 سال ، اعطاي پاداش به سواد آموزان اتباع خارجي تبيين نموده است، اما طبق نظر نگارنده يادداشت «آمار سواد آموزي كاهش نيافته است و علي رغم فعاليت هاي صورت گرفته به نظر مي رسد كه قدر مطلق در سال هاي اخير كاهش نيافته است .

در اين راستا و به منظور احصاي دلايل عدم كاهش قدر مطلق بي سوادي سازمان نهضت سواد آموزي پژوهش ها و تحقيقات متعددي را انجام داده و اقدام به احصاي اين موانع نموده است كه ذيلا به برخي ازآنها اشاره مي شود :

*دسترسي نداشتن به مشخصات دقيق اسمي و آدرس بي سوادان تا سال هاي اخير (1390)

*عدم انسداد كامل ورودي بيسوادي .

* فقدان ابزار و ليستي جهت ثبت اطلاعات افراد با سواد شده بوده است ، در ده سال اول اجراي برنامه كه اين امر باعث تكرار در ثبت نام افراد در فرآيند سواد آموزي مي شد .

* تبديل وضعيت آموزشياران و از دست رفتن نيروهاي مجرب در زمينه سواد آموزي .

* فقدان عزم ملي براي مشاركت در اجراي ريشه كني بيسوادي عليرغم وجود تاكيدات مسئولين عالي كشور و وجود اسناد و قوانين بالادستي .

* استقبال ضعيف مديران و معلمان آموزش و پرورش از سواد آموزي بعد از اجراي نظام اداري جديد و واگذاري نقش سواد آموزي به مدارس آموزش و پرورش به دليل سختي فرآيند سواد آموزي بويژه در شناسايي و جذب بيسوادان .

* عدم استقبال بي سوادان از برنامه هاي سواد آموزي ، محتوا و مواد آموزشي است به طوري كه تعدادي از مخاطبان به دليل حجم بالاي محتوا و متناسب نبودن با نيازهاي واقعي آنان و كاربردي نبودن محتوا در زندگي .

درآخر خاطر نشان مي سازد علي رغم موانع احصاء شده اين سازمان ازطريق انجام طرح هاي متنوع به طور متوسط هر سال قريب به 500 هزار نفر سواد آموز در دوره هاي مختلف سواد آ‌موزي تحت پوشش مي برد و عملكرد سازمان در سالهاي اخير نشان مي دهد در صد با سوادي در گروه سني 49-10 سال از 5/92 در صد سرشماري سال 1390 ، به بالغ بر 95 درصد در برآورد سال 1395 افزايش يافته است . كه اميدواريم نتيجه سرشماري سال جاري همه اين واقعيت ها را نشان دهد .         

به اشتراک بگذارید :