تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ ۱۷:۴۱:۰۱
کدمطلب: R4MSnxkl
جوابيه سازمان نهضت سواد آموزي در پي ارائه آمار بي سوادان در مناظره روز جمعه

سازمان نهضت سوادآموزي در پي ارائه آمار بي سوادان، توسط يكي از نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري در مناظره روز جمعه، جوابيه صادر كرده است.

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، در مناظره روز جمعه مورخ 8 ارديبهشت ماه 96 يكي از نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري، آمار بي سوادان را 10 ميليون و 200 هزار نفر اعلام كرد كه در پي اعلام  اين آمار، جوابيه سازمان نهضت سوادآموزي به شرح زير است:

1-بي سواد كسي است كه توانايي خواندن و نوشتن را ندارد.

2-تعداد و درصد افراد باسواد و بي سواد براساس سرشماري عمومي نفوس و مسكن كه توسط مركز آمار ايران انجام مي شود، تعيين مي گردد.

3-نتايج دوره سرشماري سال هاي 1390،1385 و 1395 نشان مي دهد كه در گروه سني 6 سال و بالاتر:

درصد باسوادي بين سال هاي 85 تا 90 فقط 2 درصد رشد كرده در حالي كه درصد باسوادي در سرشماري 95، 2.85 درصد رشد كرده است، يعني نرخ رشد باسوادي 14 برابر مدت مشابه در سال هاي 90-85 است.

قدر مطلق تعداد بي سوادان در سال هاي 85 تا 90 فقط 116.000 نفر كاهش پيدا كرده در حالي كه، كاهش تعداد بي سواد در سال هاي 95-91 بالغ بر 1.524.000 نفر است كه 14 برابر مدت مشابه سال هاي 85 تا 90 است.

4-تصور مي شود ، آمار اعلام شده مربوط به سرشماري سال 1390 است كه رقم صحيح آن حدود 10.320.000 نفر است در حالي كه در سرشماري 1395 به 8.796.134  نفر كاهش يافته است.

5-وضعيت سوادآموزي در گروه سني 49-10 ساله كه گروه هدف سوادآموزي در سال هاي اخير است، مطلوب تر است به طوري كه درصد باسوادي اولين گروه براساس سرشماري 1395، حدود 94.73% است كه نسبت به سال هاي 90-85 رشد 2.28 درصدي را نشان مي دهد.

6-تعداد بي سوادان 49-10 سال در سرشماري سال 1395 با كاهش 1.113.700 نفري به 2.723.000 نفر رسيده است كه 4 برابر ميزان سال هاي 90-85 با كاهش آمار مواجه هستيم

به اشتراک بگذارید :