تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ ۱۱:۵۶:۰۲
کدمطلب: 9Onu3STO
ما بقي معوقات فرهنگيان كي به حساب واريز مي شود ؟

باشگاه خبرنگاران جوان

در پي درج مطلب در باشگاه خبرنگاران جوان به تاريخ 31 ارديبهشت ماه 96  با عنوان «ما بقي معوقات فرهنگيان كي به حساب واريز مي شود ؟» جوابيه معاونت توسعه مديريت و پشتيباني  اين وزارتخانه به شرح زير است:

آموزش و پرورش با استقرار دولت محترم تدبير و اميد و با مديريت  مقام عالي وزارت و همراهي سازمان برنامه و بودجه كشور و ساير دستگاه هاي ذي ربط همواره سعي نموده  تا علي رغم كليه محدوديت هاي موجود نسبت به كاهش دغدغه هاي معيشتي فرهنگيان اقدام نمايدكه از جمله اين توفيقات بدست آمده مي توان به نمونه هاي نيز اشاره نمود:

ايجاد يك رديف مستقل در سال 1395 جهت تسويه و پرداخت پاداش پايان خدمت فرهنگيان تا پايان  سال 1394

تسويه بخش اعظمي از بدهي هاي وزارت آموزش و پرورش به اشخاص حقيقي و حقوقي از محل اعتبارات ابلاغي موضوع بند (2) جدول (3) تبصره (36) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 كل كشور

اجراي طرح پرداخت هماهنگ و همزمان حقوق كاركنان رسمي و پيماني از سال 1395 با همكاري آن سازمان ، اداره كل خزانه وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه منجر به كاهش رسوب پول، امكان مديريت نقدينه باقي مانده و كاهش معطلي و تسريع در پرداخت حقوق كاركنان و همچنين جلوگيري از بروز فساد گرديده است.

پرداخت و تسويه پاداش پايان خدمت فرهنگيان بازنشسته سال 1395

پيگيري اجراي مفاد بند (و) تبصره (9) قانون بودجه سال 1396 مبني بر همزماني پرداخت حقوق ساير نيروهاي شاغل در وزارت آموزش وپرورش كه بر اساس مجوز قانوني سازمان اداري و استخدامي كشور و براساس قوانين و مصوبات مجلس شوراي اسلامي مشغول به خدمت هستند .

پرداخت حق التدريس نيروهاي آزاد بصورت كامل تا پايان اسفند ماه سال 1395 و همچنين پرداخت حق التدريس شاغلين به مدت سه ماه

يقيناً پيشگام بودن اين وزارت در اجراي موارد فوق  كه گوشه‌اي از فعاليت‌هاي صورت گرفته نشانگر عزم جدي مديران و مسئولان وزارت آموزش و پرورش  فارغ از كليه مباحث سياسي و انتخاباتي در امر مديريت بهينه منابع و استفاده صحيح از امكانات موجود است همچنين اين وزارت بطور جد در حال پیگیری پرداخت  مابقی  هزينه‌هاي اجتناب ناپذير و معوقات فرهنگیان می باشد كه ن‌شا‌ء ا... بزودي پرداخت خواهد گرديد.

به اشتراک بگذارید :