تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ ۱۰:۱۸:۳۶
کدمطلب: 1Z0JpLeT
كمبود شديد مدرسه درمناطق 4، 5 ، 13و 22

خبرگزاري ايسنا

در پي درج مطلب در خبرگزاري ايسنا  مورخ 6/7/95 با عنوان «كمبود شديد مدرسه درمناطق 4، 5 ، 13و 22» عين جوابيه اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران  به شرح زير است: 

كمبود فضاهاي آموزشي در سطح اين مناطق به جهت عدم تامين سرانه هاي آموزشي از سوي انبوه سازان مسكن در سنوات گذشته بوده كه يكي از مشكلات عمده و دغدغه هاي اساسي منطقه ايي مي باشد و نيازمند به همفكري و مساعدت تمامي مسئولين محترم براي حل اين موضوع و جلوگيري از بروز مشكل اجتماعي درسطح منطقه مي باشد .

شايان ذكر است در حال حاضر 40 مورد انبوه ساز در حال ساخت و يا تكميل 111786 واحد مسكوني در محدوده منطقه 5 و 22 مي باشند كه سرانه هاي آموزشي خود را تامين ننموده اند و علي رغم پيگيري هاي صورت گرفته توسط مسئولين آموزش و پرورش از طريق نهادهاي ذيربط شهرداري منطقه ، شوراي شهر تهران ، فرمانداري ، استانداري ، بازرسي كل كشور و قوه قضاييه متاسفانه تا كنون به هيچگونه اقدامي در راستاي الزام آنها براي تامين سرانه هاي آموزشي استاندارد صورت نگرفته است و كماكان به لحاظ رشد دانش آموز ، آموزش و پرورش با مشكلات عديده اي روبروست .

همانگونه كه درمتن سخنان رئيس محترم كميته شوراي شهرتهران نيز عنوان شده است . ماده 18 قانون شوراها ، سازندگان مسكن را ملزم به تامين فضاي آموزشي نموده است وشهرادري ها نيز موظفند زمينه احراز مالكيت زمين هاي داراي كاربري آموزشي را براساس همين قانون فراهم نمايند

به اشتراک بگذارید :