تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ ۱۸:۰۰:۴۹
کدمطلب: WhQA0kKd
از سوي سازمان مدارس غيردولتي و توسعه مشاركت هاي مردمي:
دستورالعمل نحوه تشكيل شوراي هماهنگي مؤسسان مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي ابلاغ شد

از سوي سازمان مدارس غيردولتي و توسعه مشاركت هاي مردمي، دستورالعمل نحوه تشكيل شوراي هماهنگي مؤسسان مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي به استان هاي سراسركشورابلاغ شد.

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، درمقدمه اين دستورالعمل آمده است؛ دراجرای بند«چ» ماده 5  قانون تاسیس و اداره مدارس غیردولتی مبنی بر تهیه و تصویب دستورالعمل نحوه تشکیل شورای هماهنگی موسسان مراکز غیردولتی، شورای سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی این دستورالعمل را تهیه و تصویب نموده است.

براساس ماده «1» اين دستورالعمل؛ به منظور تقویت و توسعه و انسجام و هماهنگی مراکز غیردولتی شورایی تحت عنوان شورای هماهنگی موسسان مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی از بین مؤسسان داوطلبی که مرکز غیردولتی دایر دارند و داوطلب عضویت در این شورا هستند از طریق نظام انتخابات در سطح شهرستان (منطقه یا ناحیه)، استان وکشور تشکیل می شود.

در اين دستورالعمل، درخصوص نحوه تشكيل و تركيب شوراي هماهنگي مراكز غيردولتي شهرستان ها، مناطق يا نواحي آمده است؛ درشهرستان، منطقه یا ناحیه ای که بیش از 50 مؤسس دارد، 7 عضو انتخاب می شود که ترکیب آن در مراكز به همراه استان به صورت، 3 مؤسس از آموزشگاه های زبان خارجی، 3 مؤسس ازآموزشگاه های علمی آزاد و يك  مؤسس از مراکز پرورشی است.

همچنين براساس ماده «5» اين دستورالعمل؛ شورای هماهنگی مؤسسان مراکز شهرستان، منطقه یا ناحیه از بین اعضای خود، یک نفر را انتخاب و جهت عضویت در مجمع عمومی شورای هماهنگی مؤسسان استان به مدیرکل آموزش و پرورش استان معرفی می‌نمایند كه اين مجمع عمومی با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان و شرکت حداقل 3/4  اعضاء ، 11مؤسس حاضر در جلسه را به عنوان عضو اصلی و 3 مؤسس را به عنوان عضو علی البدل تحت عنوان «شورای هماهنگی مؤسسان مراکز استان»  انتخاب می کنند.

متن كامل اين دستورالعمل را از اينجا مشاهده كنيد.

به اشتراک بگذارید :