تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ ۱۲:۴۵:۲۸
کدمطلب: oAdxMcNt
مدیر کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی:
هیچگونه محتوای آموزشی بر مبنای سند2030 یونسکو به آموزش و پرورش ارائه نشده است

مدیرکل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی گفت: هیچ گونه محتوای آموزشی بر مبنای سند2030 یونسکودر کشورتدوین و به ادارات کل آموزش و پرورش ارائه نشده است.

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش به نقل از استان خراسان رضوی، علیرضا کاظمی گفت: برخی تصاویر و محتواهای آموزشی که در فضای سیاسی مد نظر برخی قرار گرفته و در فضای مجازی هم منتشر شده هیچگونه ارتباطی با آموزش و پرورش ندارد و به هیچ یک از ادارات و مناطق ارائه نشده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی تاکید کرد: کلیه محتوای آموزشی از پیش دبستانی تا پایان متوسطه دوم شامل کتاب های رسمی و نیز کتاب های فوق برنامه در چارچوب تائید سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی و به عنوان درس ملی تدریس می شود.

وی تاکید کرد: کتاب هایی که ادعا شده در چارچوب و در راستای سند2030 یونسکو طراحی شده وجود خارجی ندارد و ارتباطی با آموزش و پرورش نیز ندارد و اگر فردی کتابی را به چاپ رسانده باید از وزارت ارشاد در خصوص صدور مجوز آن پرسش شود.

کاظمی بیان کرد: سند چارچوب اقدام آموزش 2030 از جمله پیمان نامه هایی است که به صورت متمرکز در اجلاس وزرای آموزش و پرورش کشورهای عضو یونسکو که هر 15 سال یکبار برگزار می شود و اهدافی را برای آموزش و پرورش کشورها پیشنهاد می دهد، تصویب شده است.

وی افزود: به عنوان مثال ارتقای آموزش عمومی برنامه محوری اجلاس مجمع جهانی یونسکو طی سال های 2000 تا 2015 بود که کشورهای عضو سعی کردند در جهت آن بکوشند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی اظهارکرد: در سال گذشته نیز که این اجلاس در کره جنوبی برگزار شد پیمان نامه سند اقدام آموزش 2030 که محور آن اقدام در جهت توسعه آموزش وارتقای زندگی از این طریق است مورد تصویب قرار گرفت.

وی با بیان اینکه توسعه پایدار هدف اصلی سند 2030 است، اظهارکرد: این سند در 17 محور برنامه ریزی شده که از آن جمله می توان به پایان فقر، گرسنگی، سلامت و بهداشت، کیفیت تحصیل، آب تمیز و بهداشی، انرژی پاک، کار شرافتمندانه، صنعت نوآوری و زیرساخت ها، کاهش نابرابری ها، شهرها و اجتماعات پایدار، الگوهای پایدار تولید و مصرف، حفاظت از محیط زیست دریایی و زمینی، صلح ، عدالت و همکاری های جهانی اشاره کرد.

وی با تاکید بر اینکه این سند به عنوان بیانیه، توافقنامه و تفاهم نامه میان کشورهای عضو مد نظر قرار می گیرد، افزود: این سند به هیچ وجه الزام آوری برای اجرا ندارد.

وی گفت: عدم سازگاری نوع رویکردهای فرهنگی حاکم بر سند با مبانی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مهمترین مسئله مطرح شده در فضای جامعه است که باید در این زمینه مواردی مورد تاکید قرار گیرد.

کاظمی در این زمینه اظهارکرد: در درجه اول این سند برای نظام آموزش و پروش ایران الزام آور نیست و نظام جمهوری اسلامی در حوزه بند هایی که با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش انطباق نداشته تحفظ نشان داده است که در این راستا آنچه مهم است قرار دادن موازین دینی در قالب این الگوست.

مدیرکل آموزش پرورش استان خراسان رضوی اظهارکرد: به عنوان مثال در زمینه کاهش نابرابری ها و ایجاد برابری های جنسیتی و ایجاد فرصت های برابرآموزشی برای دختران و پسران هم اکنون نیز این محور در چارچوب آموزشی ما وجود دارد.

وی تاکیدکرد: در درجه دوم سند 2030 به هیچ وجه به عنوان یک سند دارای قابلیت اجرایی به هیچ یک از دستگاه های آموزش و پرورش ابلاغ نشده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی گفت: ضمن اینکه کلیه محورهای 17 گانه اشاره شده در سند2030 یونسکو در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به صورت کاملا روشن و ملموس وجود دارد و در زمینه جزئیاتی هم که مد نظر است در هر جا تعارضی باسند تحول بنیادین و مبانی دینی وجود داشته باشد، فاقد قابلیت اجرایی است

به اشتراک بگذارید :