تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ ۱۲:۰۱:۱۱
کدمطلب: MxvlRwnf
رعايت نشدن الگوي شهريه مدارس غيردولتي كاملا غيرقانوني است

خبرگزاري خانه ملت

در پي درج مطلب در خبرگزاري خانه ملت  به تاريخ 7 خرداد ماه 96 با عنوان « رعايت نشدن الگوي شهريه مدارس غيردولتي كاملا غيرقانوني است / اجازه افزايش بي رويه شهريه ها را نخواهيم داد » جوابيه سازمان مدارس غيردولتي و توسعه مشاركت هاي مردمي به شرح زير است: به استناد بند11دستورالعمل اجرايي تعيين شهريه سال تحصيلي 97-96 به شماره 218963 مورخ 9 اسفند ماه 95 مصوبه دومين جلسه شوراي نظارت مركزي مورخ 2 اسفند ماه 95 به جز شهريه مصوب برنامه هفتگي (ساعات مصوب شوراي عالي آموزش و پرورش و فوق برنامه) اخذ هرگونه وجهي بابت فعاليت هاي خارج از برنامه هفتگي از دانش آموزان غيرداوطلب ممنوع است و براي دانش آموزان داوطلب فقط با پيشنهاد انجمن و اوليا و مربيان مدرسه، تصويب شوراي تعيين شهريه شهرستان / منطقه / ناحيه و تاييد نهايي شوراي نظارت استان امكان پذير مي باشد . ضمنا درصورت عدم رعايت ضوابط و مقررات در ميزان شهريه اعلام شده مطابق مواد 34 و 35 قانون تاسيس با متخلفين برخورد مي شود .

به اشتراک بگذارید :