تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ۱۴:۵۱:۲۳
کدمطلب: uW8dJqJh
دورافتادگي هويت ملي درآموزش و پرورش

روزنامه مردم سالاري

در پي درج مطلب در روزنامه مردم سالاري به تاريخ 4 خرداد 96  با عنوان «دورافتادگي هويت ملي درآموزش و پرورش» جوابيه سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي اين وزارتخانه به شرح زير است:

فارغ از بحث موضوع هويت كه هم صاحب نظران اذعان دارند مفهومي پيچيده و پرچالش بواسطه رويكردها و ديدگاههاي متنوع و انباشته در جامعه است ،اما كوتاه تاكيد مي كنيم نويسنده در دوگانه سازي هويت ملي و ديني وضع متعالي را توصيه مي كند كه نه دلالتها روشن و نه راهبرد مشخصي ارايه مي دهد ، حال آنكه دوگانه سازي خود چالش آفرين و مسئله درهويت است . با اين حال آنكه در حوزه پژوهش ، نويسنده نكاتي را به صراحت نقد گونه اشاره مي كند ، شايسته توضيح است .

1-پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در كنار گروه هاي تحقيق و پژوهش ادارات كل استانها در هر سال ده ها پروژه تحقيقي را اجرا و يا به نهادها و محققان بيروني براي اجرا واگذار مي كند . اكثر پروژه ها توسط محققان بيروني كه اغلب همكاران فرهنگي و دانشگاهي هستند انجام مي گيرد .

2- هر سال درقالب فراخوان اولويت هاي پژوهشي پژوهشگاه و استانها در سايت رسمي آنهاو رسانه هاي همگاني منتشر و اعلام مي گردد و همه فعالان پژوهشي و صاحبنظران علمي مي توانند با مراجعه به سايت ازآنها مطلع و براي انتخاب موضوع يا اولويت ها ، پرويوزال ( پيشنهاد پژوهشي ) ارايه دهند ، از اين رودر آموزش و پرورش و سازمان هاي وابسته و استانها به روي علاقمندان و محققان باز است .

3- پژوهشگاه از طريق چهار مجله علمي – پژوهشي با عنوان فصلنامه تعليم و تربيت ، فصلنامه خانواده وپژوهش فصلنامه نوآوريهاي آموزشي ، فصلنامه آموزش كودكان استثنايي به انتشار مهمترين يافته هاي پژوهشي درحوزه آموزش و پرورش كشور ، ازجمله موضوع پرچالش هويت مي پردازد . بعلاوه با برگزاري نشست هاي علمي ارايه يافته پژوهش براي هر پژوهش ، در پژوهشگاه اعلام رسمي و عمومي آن در سايت پژوهشگاه نتايج توسط حاضران مورد نقد و بررسي قرار مي گيرد .      

به اشتراک بگذارید :