تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ ۱۷:۳۵:۰۴
کدمطلب: tbRSVabu
شكنجه صبحگاهي بچه ها

روزنامه 19 دي

در پي درج مطلب در روزنامه 19 دي به تاريخ 19 مهر96 با عنوان «شكنجه صبحگاهي بچه ها» ،پاسخ پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش به شرح زير است:

فاجعه ای که همه پذیرفته اند: آغاز به کار مدارس قبل از ساعت 8 صبح است

اول: زمان و ساعت خواب و بیداری یا همان ساعت بیولوژیک بدن تحت تأثیر عوامل مختلفی متغیر است. نویسنده در این مقاله سن را به عنوان یکی از عوامل یاد کرده است. اما روشن است اقلیم، نوع شغل و کار و ... نیز بر روی ساعت بیولوژیک تأثیر می گذارد، به علاوه افراد نیز تفاوت های زیستی و بیولوژیک دارند و این تفاوت ها بر روی زمان زیستی  (خواب و بیداری) آنان تأثیر می گذارد، از این رو نمی توان نسخه ای واحد برای همه اقلیم ها ، کشورها و افراد تجویز گردد.

دوم: زمان بویژه در زندگی شهری، مقوله و امری اجتماعی است. نهاد آموزش رسمی نیز نمی تواند فارغ از مناسبات نهادی صرفاً بر اساس امتیازات و ضرورت های خود برای زمان آموزش تصمیم بگیرد. در شرایط فعلی زمان آموزش کشورمان، امری نهادینه شده است، تغییرات آن حتی فارغ از هماهنگی های نهادی وصرفاً بر اساس ضرورت های نظام آموزش بسیار سخت و پیچیده می نمایاند.

سوم: اشاره نویسنده به برخی از نتایج پژوهش ها و تحقیقاتی که در دیگر کشورها صورت گرفته است، برای گروهها و موسسات پژوهشی آموزش و پرورش نیز قابل اعتنا بوده است، و طی سالهای گذشته و جاری تاملات وپیگیری های مربوط به زمان آموزش در بررسی های پژوهشی اهمیت بیشتری یافته است. اما اولویت های جدی تری نظر محققان و پژوهشگران داخلی را برانگیخته است. از جمله مسئله حجم زمان آموزش و نحوه توزیع این زمان در نظام فعلی آموزش مابیش از زمان شروع مدرسه وکلاس مسئله آفرین تلقی شده است. جالب  است اشاره شود که درآزمون تیمزحجم سالانه زمان آموزش سال چهارم دبستان کشورمان با 645 ساعت در میان 57 کشور در رتبه های آخر است. ودر آزمون پرلز آخرین کشور هستیم. هرگونه تغییر وستکاری در زمان آموزش نباید مسئله های آموزشی ما را تشدید یا بدتر نماید.

چهارم: باید دید نتایجی پژوهش هایی را که نویسنده به آن اشاره کرده  ومعمولاً در کشور غربی آشکار شده است، چقدر در نظام آموزشی آنها دخالت داده شده است، به علاوه لازم است توجه شود اغلب کشورهای غربی تحت تاثیر اقلیم خاص خود ساعت کار اداری از 9 صبح تا 17 است و مدارس قبل از شروع ساعت کار اداری و... بین ساعت 8 تا 8:30 صبح فعال می شوند.

پنجم: ادبیات یادداشت علی رغم استفاده از نتایج برخی از پژوهش های علمی مختلف والبته قابل اعتنا، آشکارا ژورنالیستی است،  استفاده از عبارات شکنجه، فاجعه، آزار دهنده کودکان و ... سعی در فضای سازی برای هدایت مدیران وسیاست گذاران آموزش و پرورش برای پذیرش دیدگاه نویسنده است، حال آنکه هر تغییر حتی اگر درست هم باشد چنانچه با هیجان و به دور از ملاحظات همه جانبه باشد، به ضدّ خود تبدیل می گردد و عملاً انرژی ها را هدر وسرخوردگی را ایجاد ویا تشدید می کند.

به اشتراک بگذارید :